Pojmovnik pojmova iz poduzetništva (1), A do E

Ovaj Pojmovnik  je napisan za poduzetnike, za stručnjake koji se bave poduzetništvom i za sve koje zanima poduzetništvo. Zato su tu riječi iz raznih područja od pojmova vezanih uz poduzetničku infrastrukturu, financije, poslovanje, ali i proizvodnju, tehnologiju, informatiku, menadžment i poslovnu etiku.


Predgovor

Ne tako davno bio sam na sastanku na jednom od naših najuglednijih tehničkih fakulteta i zaprepastilo me neznanje mladih znanstvenika o osnovnim pojmovima iz poduzetništva. Jedna simpatična mlada znanstvenica u razgovoru je za  direktora jednog državnog poduzeća rekla da je poduzetnik. „Draga kolegice“, rekao sam joj, „pa on je direktor u državnom poduzeću i on sigurno nije nikakav poduzetnik. Od studenata i profesora ovog fakulteta očekuje se velika aktivnost u razvijanju poduzetništva. Zato Vam osnovnim pojmovi moraju biti jasni.“

Prije nekoliko godina ugledni izdavač „Školska knjiga“ izdao je knjigu o poduzetništvu koju su recenzirala tri sveučilišna profesora i na prvoj stranici piše jedna krajnje besmislena definicija, bez „repa i glave“: „Poduzetnik je za razliku od vlasnika inovator“.

A 2016. godine na jednom dosta velikom skupu o razvoju, gospodarstvu i poduzetništvu u Zagrebu direktor jednog državnog instituta održao je predavanje i sebe je stalno predstavljao kao poduzetnika. I nije tako  strašno što taj čovjek koji je radni vijek proveo u državnom poduzeću i na državnoj plaći ne razumije osnovne pojmove iz poduzetništvu, ali je bilo zabrinjavajući da mnogobrojni mladi ljudi, stručnjaci i „stručnjaci“ za poduzetništvo nisu reagirali i čak su dozvoljavali mogućnost da je gospodin možda bio u pravu.

A to se sve događalo 25 godina nakon što je kod nas uspostavljen kapitalistički gospodarski sustav koji bi se trebao temeljiti na poduzetništvu.

U zadnje vrijeme često se koriste razni pojmovi kao što su start-up, tehnološki park, transfer tehnologije, akademsko poduzetništvo i drugi u pogrešnom ili vrlo nepreciznim značenju.

Tada sam se sjetio da sam još 2012. godine, prije odlaska u mirovinu napisao „Pojmovnik o pojmovima iz poduzetništva“ da bi se zainteresirani mogli informirati o osnovnim pojmovima.

Naravno, od toga baš i nije bilo puno koristi, jer se u današnje vrijeme jako malo čita i ljudi idu „linijom manjeg otpora“ te koriste one pojmove, često krive, koji su prisutni u javnosti i u medijima.

Ali, računajući da je možda ipak korisno naći na jednom mjestu objašnjenje pojmova iz područja poduzetništva, odlučio sam objaviti taj 5 godina stari tekst na ovom portalu. U međuvremenu sam još neke nove pojmove dodao, a neke i dotjerao i ispravio.

Budući da je sakupljeno mnogo pojmova, taj cijeli pojmovnik sam podijelio u 5 dijelova.

Ukoliko sam na nekim mjestima nešto i pogriješio i ako mi neki pojam nije najbolje objašnjen, bio bih zahvalan na pomoći i sugestiji da te greške ispravim.

(Slike velikih slova „skinuo“ sam s portala http://pisanje.org/).

NAPOMENA – budući da se kod nas zakoni i uredbe često mijenjaju, potrebno je neke podatke i zakonske odredbe, stare 5 godina,  ponovno provjeriti.

U Zagrebu, svibanj 2017.

Uvod – iz 2012. godine

Ovaj Pojmovnik ima cilj na jednom mjestu sakupiti izbor pojmova koje poduzetnici i ostali poslovni ljudi koriste u svom poslovnom životu i radu.

Najprije je bio zamišljen da se objasne i definiraju samo oni pojmovi vezani direktno uz poduzetništvo koji se već koriste, ali nisu nigdje bili precizno objašnjeni i definirani pa je dolazilo da nerazumijevanja i zbrke kod njihovog korištenja. Čak i sada smo svjedoci nerazumijevanja pa i korištenja pojmova iz poduzetništva u krivom kontekstu, čak i u krivom značenju.

Takva zbrka u pojmovima je velikim dijelom nastala zato, jer su se mnogi od njih,  nakon pedesetogodišnjeg razdoblja u kojem je poduzetništvo kod nas bilo zabranjeno, i zaboravili. A isto tako novo vrijeme donijelo je i mnogo novih organizacijskih i poslovnih oblika djelovanja za koje je trebalo definirati nove nazive. Proces inkubacije, poduzetnički inkubator, tehnološki park, start-up, poduzetničke gazele, razvojna agencija,  itd. su nazivi koji se već normalno koriste, ali bez svoje čvrste i usuglašene definicije

Tako se rodila ideja o Pojmovniku za poduzetništvo sa željom da bude zanimljiv i koristan za sve poslovne ljude. Najprije sam počeo opisivati samo pojmove direktno vezane uz poduzetništvo, a nakon toga se područje sve više širilo dok nije Pojmovnik došao do ove veličine.

Ubačeni su i lijepi novi nazivi, kao što su lučonosna i plodonosna istraživanja, pa sinteziologija koji su se već počeli koristiti, ali još nisu bili niti u jednom rječniku. U Pojmovniku su i neki pojmovi koje će poduzetnici trebati u pripremi za poslovanje u Europskoj uniji.

U radu su mi pomagali suradnici iz Razvojne agencije Zagreb Marina Grgić-Eldić, Tamara Didak, Saša Grozdanić i Vedrana Štimac.

Dok su uobičajeni pojmovnici i rječnici usmjereni na pojedina stručna područja ovaj Pojmovnik  je usmjeren na korisnika, poduzetnika. I u njemu su sakupljeni pojmovi koje bi poduzetnik i oni koji su povezani s poduzetništvom trebali u svom poslovnom životu. Zato su tu riječi iz raznih područja od pojmova vezanih uz poduzetničku infrastrukturu, financije, poslovanje, ali i proizvodnju, tehnologiju, informatiku, menadžment i poslovnu etiku.

Kod izrade Pojmovniku korišteni su razni izvori i razna literatura, postojeći specijalistički rječnici, stručni članci, knjige, zakoni, Internet  i slična literature. Neki pojmovi su pročišćeni i osuvremenjeni, a neki su morali biti izabrani između nekoliko (čak i različitih) definicija.

A za dio pojmova, posebno onih koji se koriste u poduzetništvo,  osmišljena su nova objašnjenja pa zahtijevaju i stručnu provjeru, prihvaćanje ili odbijanje.

Ovaj Pojmovnik je „živi organizam“ koji će se stalno dopunjavati, mijenjati, usavršavati i poboljšavati. Zato su kritike, sugestije i prijedlozi čitatelja Pojmovnika ne samo korisni i dobrodošli, već i nužni.

I biti ću vam zahvalan na suradnji i svim dopunama i sugestijama.

U Zagrebu, 3.svibnja,  2012.

 

POJMOVNIK

POJMOVA IZ PODUZETNIŠTVA

 

 SLOVO A

AAA RANG

 • oznaka najviše kvalitete vrijednosnih papira (gilt edged), izdavatelja vrijednosnih papira ili financijske ustanove.
 • uz neznatne razlike i brojčane korektore primjenjuju ih institucije za ocjenu boniteta – Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s i druge.

 AGENDA

 • doslovno značenje -  „ono što treba učiniti”.
 • uglavnom se odnosi na skup tema koje treba raspraviti na nekom sastanku, ali ga političari koriste i u žargonu kako bi označili “stvari koje žele postići”.

AGENT

 • fizička ili pravna osoba, koja je samostalna i uz naplatu provizije ovlaštena izričito ili prešutno raditi za drugoga – nalogodavca (principala).
 • u širem smislu ovaj termin obuhvaća trgovačke zastupnike, faktore, brokere, zastupnike, zemljoposjednika i sl., a u užem smislu zastupnike i posrednike.
 • u kontinentalnom pravu agent je u pravilu zastupnik koji radi u ime i za račun zastupanog (nalogodavca), dok u anglosaksonskim sustavima instituti agency i agent imaju šire značenje.

 AKADEMSKA ZAJEDNICA

 • znanstvenici, sveučilišni nastavnici i studenti, te ostali koji se bave znanošću, većinom na sveučilištu i istraživačkim institucijama.

 AKADEMSKO PODUZETNIŠTVO

 • poseban oblik poduzetništva koji se razvija na Sveučilištu, u akademskoj zajednici.
 • akademsko poduzetništvo temelji se na inovacijama, novim znanstvenim rezultatima, odnosno rezultatima znanstvenih istraživanja i razvoja, koji se patentiraju i onda kroz poduzetništvo komercijaliziraju na tržištu.
 • to nije „klasično“ poduzetništvo kojeg ima na fakultetima, kada profesori i znanstvenici na fakultetu osnivaju svoja privatna poduzeća, bave se raznim stručnim aktivnostima na tržištu, čime konkuriraju na tržištu pravim poduzetnicima.
 • primjer akademskog poduzetništva - sveučilišta Stanford iz Silicijske doline. s 15.000 studenata (oko 5 puta manje od Zagrebačkog, ima milijardu i pol dolara za istraživanje.) Na Stanfordu se svake godine osnuje oko 500 novih poduzeća, 50% u vlasništvu profesora i doktoranada i 10% u vlasništvu studenata. Osim toga dobivaju preko 100 patenata godišnje za svoje inovacije.
 • postoji više različitih rješenja kako razvijati akademsko poduzetništvo i kako ga realizirati u praski.
 • najprije treba inovativno rješenje zaštiti patentom. Nakon toga postoji nekoliku rješenja kako osnovati spin-off tvrtku na temelju rezultata istraživanja ostvarenih na sveučilištu:
 1. VARIJANTA- istraživači (profesori, znanstvenici, doktorandi,.) koji su došli do određenog znanstvenog otkrića osnivaju zajedničko poduzeće s institucijom u kojoj rade (fakultetom, sveučilištem, institutom).  Vlasništvo se raspodjeljuje u odnosu – većinski dio  (80%, 70%) znanstvenici + manjinski dio  (20%, 30%) institucija u kojoj je stvorena inovacija.

       Znanstvenici, inovatori ulažu svoje znanje, dosadašnji rad na istraživanju u vlasništvo, a institucija          ulaže inovaciju (rezultat istraživanja znanstvenika koji osnivaju poduzeće), odnosno patent.

       NAPOMENA – znanstveni rezultat do kojeg su došli znanstvenici kroz svoja istraživanja nije                   njihovo vlasništvo, već vlasništvo znanstvene institucije, fakulteta u kojoj rade.

       Poduzeće može djelovati na fakultetu, ali je mnogo bolje ako djeluje izvan fakulteta, npr. u                         tehnološkom parku.

 1. VARIJANTA – sve isto kao pod (1), jedino što institucija u kojoj rade istraživači ne ulaže patent kao ulog u poduzeće, već novo poduzeće iznajmljuje patent, odnosno dobiva pravo korištenja patenta svog otkrića pod vrlo povoljnim uvjetima. A institucija nema nikakvo vlasništvo u poduzeću.
 2. VARIJANTA – znanstvenici, inovatori osnuju svoje poduzeće izvan fakulteta. Tada iznajmljuju (ili otkupljuju) pod povoljnim uvjetima „svoje“ inovativno rješenje od Institucije. Pored toga iznajmljuju od institucije razne usluge, laboratorije, ispitne stanice i sl. A institucija nema nikakvo vlasništvo u poduzeću. Ta mi varijanta izgleda najkorektnija.
 3. VARIJANTA- zaposleni na Sveučilištu (financirani iz proračuna) otvaraju novo poduzeće koje ne konkurira svojoj ustanovi (npr. ne bavi se nastavom), ali koriste znanja koja su stekli u njoj stekao. Intelektualnu svojinu novo poduzeće plaća tako da daje postotak svog vlasništva po sljedećim stopama:
 • 5% vlasništva - ako koristi znanje, ali ne i financije, opremu i prostor institucije.
 • 20% vlasništva - ako koristi znanje i rezultate istraživanja koja su financirana iz proračuna
 • 40% vlasništva- ako koristi znanje i rezultate istraživanja koja su financirana iz proračuna i prostor i opremu matične institucije

 

 • Sada imamo slučajeve da neki fakultet zajedno sa sveučilištem (znači državne institucije) osnuje na fakultetu poduzeće (osnovano državnim novcem) i to se proglašava akademskim poduzetništvom. To nije poduzetništvo, jer tu nema niti privatne inicijative niti privatnog vlasnika. To možemo nazvati „poduzetništvo bez poduzetnika“, a to nije poduzetništvo.

 AKONTACIJA

 • plaćanje unaprijed.
 • novčani iznos koji pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja kupac, odnosno jedna ugovorna stranka plaća unaprijed, t.j. daje na račun svoje ugovorne obveze drugoj stranci (isporučitelju proizvoda ili usluge) da bi olakšala ispunjenje njezine obveze.
 • pomaže npr. proizvođaču neke opreme financiranje početka proizvodnje, nabavu materijala i slično. Nakon ispunjenja ugovora, odnosno isporuke proizvoda iznos akontacije uračunava se u ispunjenje obveze kupca, odnosno za taj iznos umanjuje se obveza koju kupac treba platiti isporučitelju proizvoda ili usluge.

 AKCEPTNI NALOG

 • njem. - Akzeptauftrag, Bankakzept,
 • naziv obrasca koji se koristi u platnom prometu između pravnih osoba.
 • nalog organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova platnog prometa za prijenos određene svote novčane tražbine s računa izdatnika (onog koji izdaje) akceptnog naloga u korist računa druge pravne osobe.
 • posebnost ovog naloga sastoji se u tome što taj nalog izdatnik ne podnosi izravno organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova platnog prometa, već ga predaje osobi (u pravilu svom vjerovniku) u korist čijeg računa će se prenijeti potraživanje na računu, a ta osoba ga podnosi spomenutoj organizaciji. Ona ga podnosi toj organizaciji radi prijenosa – što je druga posebnost – tek na dan dospijeća njezina potraživanja od izdatnika akceptnog naloga.
 • izdavanje i predaja akceptnog naloga vjerovniku uzimaju se kao jedan od načina osiguranja vjerovnikove tražbine od izdatnika akceptnog naloga.
 •  budući da je takav nalog u načelu neopoziv i da organizacija za platni promet obavlja prijenos tražbine bez suglasnosti izdatnika, akceptni nalog se može uzeti sigurnim u onoj mjeri u kojoj na dan dospijeća tražbine na računu izdatnika tog naloga ima dovoljno sredstava iz kojih se nalog može naplatiti.

 AKREDITIV

 • pismeni dužnikov (kupčev) nalog banci da na nalog, zahtjev vjerovnika (prodavatelja, isporučitelja proizvoda ili usluge) i uz njegovu prezentaciju dokumenata, određenih u dužnikovu nalogu izvrši plaćanje određenog iznosa.
 • na taj način se isporučitelj proizvoda ili usluge osigurava unaprijed da će kupac, odnosno banka na osnovi akreditiva platiti nakon izvršenog posla. 

AKREDITIVNI DOKUMENTI

 • dokumenti koje kod neopozivog dokumentarnog potvrđenog akreditiva propisuje kupac.
 • tim dokumentima se kupac osigurava da će roba koju plaća akreditivom biti isporučena, atestirana, osigurana i sl. i osigurava si vlasništvo robe nakon što akreditivni iznos bude plaćen prodavatelju, isporučitelju proizvoda.
 • ti dokumenti su: račun ili faktura, transportni dokumenti, međunarodna polica osiguranja prenesena na kupca, uvjerenje o porijeklu robe, atest proizvođača i sl.

AKTIVA

 • sredstva koja neki gospodarski subjekt posjeduje u određenom trenutku. Može biti financijska i realna. Financijska aktiva su sva financijska sredstva koja posjeduje poduzeće ili pojedinac. Realnu aktivu čine stvari, oprema, zgrada ili zemljište, odnosno neopipljivo pravo u posjedu poduzeća ili pojedinca koje ima vrijednost.
 • dio bilance stanja poduzeća u kojem su iskazana sredstva (imovina) i eventualno nepokriveni gubici. Suma aktive mora biti jednaka sumi pasive u bilanci.
 • aktiva je dio bilance stanja zajedno s pasivom i neto vrijednošću.
 • predstavlja u bilanci protustavku pasivi i prikazuje imovinu tvrtke. Sastoji se od dvije temeljne skupine:
 • osnovna sredstva (zgrade, strojevi, zemljišta, ali i financijska ulaganja trajnog karaktera kao investicije ili kupljeni udjeli u drugim tvrtkama.) Uz to, u osnovna sredstva se ubrajaju i neka nematerijalna prava koja su kupljena, kao što su licence, patenti ali i na tržištu dokazane marke ili neke specifične sposobnosti ili znanja koja posjeduje poduzeće.
 • obrtna sredstva (gotovina, potraživanja, sirovine, poluproizvodi, gotova roba)
 • prema funkcionalnosti (uporabi) aktiva se dijeli na
 • poslovnu (za poslovne aktivnosti poduzeća) i
 • neposlovnu.
 • poslovna aktiva dijeli se na dvije vrste:
 • tekuću aktivu i
 • fiksnu aktivu.
 • tekuća aktiva, koja se redovito može pretvoriti u gotovinu, uključuje gotovinu u blagajni, potraživanja od kupaca, zalihe i utržive vrijednosnice.
 • fiksna ili netekuća aktiva, koja se ne može redovito pretvoriti u gotovinu a da se ne ometu poslovne operacije i koja se općenito drži dulje od jedne godine, uključuje zemljište, zgrade, opremu i dugoročne investicije.
 • neopipljiva aktiva je vrsta fiksne aktive koja se sastoji od određenih nematerijalnih prava i prihoda poduzeća, patenata, prava izdavanja (copyright), trgovačkog znaka i ugleda poduzeća. Neposlovna aktiva obuhvaća sva ostala sredstva koja nisu namijenjena poslovanju (sportski objekti, odmarališta i dr.).

AKUMULACIJA

 • u financijama označava gomilanje kapitala. Uobičajeno je da se umjesto pojma akumulacija upotrebljava štednja–osobna štednja, štednja poduzetnika, države i sl.

AKVIZICIJA PODUZEĆA

 • poseban oblik poslovne kombinacije, formalno ili neformalno spajanje dviju ili više poslovnih jedinica u jednu.
 • u najširem smislu akvizicija poduzeća označava svako stjecanje druge tvrtke ili značajnijeg udjela u vlasničkoj glavnici druge tvrtke od strane tzv. akviziterske tvrtke bez obzira na to je li to stjecanje ostvareno kupnjom imovine ili vlasničkog udjela akvirirane tvrtke ili pak udruživanjem vlasničkih interesa. Pri tome je svejedno prestaje li akviriranoj tvrtki kontinuitet poslovanja ili ona nastavlja poslovanje pod svojom tvrtkom ali pod kontrolom akviziterske tvrtke.
 • u užem smislu akvizicija označava stjecanje neke tvrtke od strane druge tvrtke kupnjom njezine cjelokupne imovine ili kupnjom njezine vlasničke glavnice, odnosno većinskog udjela u njenoj vlasničkoj glavnici. Prilikom kupnje cjelokupne imovine akviriranoj tvrtki prestaje kontinuitet poslovanja odnosno ona se legalno likvidira.
 • u slučaju kupnje cjelokupne vlasničke glavnice akviriranoj tvrtki može također prestati kontinuitet poslovanja. U tom slučaju akvizicija rezultira fuzijom. Ako akviziterska tvrtka ne stekne cjelokupnu vlasničku glavnicu akvirirane tvrtke, akvirirana tvrtka nastavlja s kontinuitetom poslovanja pod kontrolom akviziterske tvrtke. U tom slučaju postoji opasnost od dvostrukog oporezivanja poslovnog rezultata akvirirane i akviziterske tvrtke.
 • akvizicija se može izvoditi na temelju ponude za akviziciju upravi tvrtke koja se namjerava preuzeti ili pak direktom javnom ponudom vlasnicima tvrtke koja se namjerava akvirirati odnosno kupnjom redovnih dionica tvrtke koja se namjerava akvirirati na otvorenom tržištu. Kad se ponuda za akviziciju uputi upravi tvrtke koja se namjerava akvirirati, to govori o prijateljskoj akviziciji, a u drugim slučajevima riječ je o neprijateljskoj akviziciji.

ALOKACIJA TROŠKOVA

 • razvrstavanje troškova je računovodstveni postupak kojim se indirektni troškovi (režijski troškovi), odnosno troškovi uslužnih odjela razvrstavaju na proizvodne pogone (odjele).
 • pod terminom alokacija troškova često se misli na apsorpciju troškova koja predstavlja razvrstavanje svih (ukupnih) troškova za nositelje troškova, odnosno učinke (proizvode i/ili usluge).
 • ovaj proces sastoji se iz tri faze:
 1. sakupljanje troškova koji su predmet razvrstavanja;
 2. utvrđivanje svih odjela koji pružaju usluge proizvodnim odjelima (pogonima) kao i potencijalne alokacijske osnove ili “ključa” za razvrstavanje troškova uslužnih odjela;
 3. izbor najpogodnije metode za alokaciju troškova.
 • dvije su osnovne metode alokacije:
 1. direktna metoda, tj. u jednom koraku se troškovi uslužnih odjela razvrstavaju na proizvodne pogone,
 2. indirektna ili metoda koraka znači najprije (prema dokumentaciji) razvrstavanje troškova uslužnih odjela na ostale uslužne i proizvodne odjele a zatim sve te troškove samo na proizvodne pogone.

AMORTIZACIJA

 • označava u knjigovodstvu postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduzeća).
 • namjena amortizacije je zamjena potrošenih sredstava poduzeća novima. Ako se radi o osnovnim sredstvima, ona se najčišće amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima.
 • postupno umanjivanje vrijednosti imovine poduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom. Kako se iznos amortizacije oduzima svake godine od porezne osnovice, način amortizacije utječe na odluku o načinu financiranja nabavke opreme.
 • najraširenija je linearna amortizacija prema kojoj je iznos godišnje amortizacije uvijek jednak, a izračunava se tako da se razlika nabavne i otpisane vrijednosti podjeli sa brojem godina amortizacije opreme. Svake se godine dakle knjižna vrijednost umanjuje za isti postotak početne vrijednosti. Postoji i nekoliko modela ubrzane deprecijacije koji se koriste ako se želi postići veće umanjenje poreza u prvim godinama nakon nabavke opreme.

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • dio poslovne analize,
 • provodi se sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage i mogućih perspektiva u položaju poduzeća.
 • osnovne podloge te analize:
 1. bilanca kao prikaz imovine i obveza poduzeća na određeni dan,
 2. račun dobiti i gubitka kao prikaz prihoda, rashoda i njihove razlike za određeno razdoblje,
 3. izvješće o novčanom tijeku kao prikaz primitaka, izdataka i njihove razlike za određeno razdoblje,
 4. d) izvješće o promjenama vlasničke glavnice za određeno razdoblje,
  e) bilješke uz financijska izvješća.
 • postupak analize sastoji se od primjene analitičkih pravila i tehnika na financijske izvještaje u namjeri da se kroz njihova mjerenja i međusobne odnose izvedu značajne i korisne informacije za donošenje financijskih odluka. Korisnici tih podataka mogu biti vlasnici, kreditori, revizori, država i dr. Analizom se utvrđuje sadašnje stanje poduzeća, iznose se realni i objektivni podaci o likvidnosti poduzeća, financijskoj stabilnosti, zaduženosti i rentabilnosti, definiraju se uzroci i simptomi financijskih problema u poduzeću.
 • sa stajališta korisnika razlikujemo eksternu i internu analizu financijskih izvješća.

ANALIZA IZVEDIVOSTI

 • engl. - feasibility study
 • analiza ostvarivosti za korisnu realizaciju nekog programa ili projekta, njegove investicijske rentabilnosti i profitabilnosti.
 • po svom sadržaju objedinjuje sadržaj detaljnog razvojnog poslovnog plana, projektnog zadatka i investicijskog programa, odnosno financijske analize o podobnosti nekog projekta ili programa za realizaciju i njegovu isplativost.

ANALIZA NOVČANOG TIJEKA

 • prikazuje tijekove novčanih sredstava kroz izvještajno razdoblje.
 • postupak obuhvaća analizu novčanih primitaka (zadržani dobitak i nenovčani troškovi, povećanje dugoročnih dugova, vlasničke glavnice i tekućih obveza te smanjenje fiksne i nenovčane tekuće imovine) i novčanih izdataka (isplata dividendi, smanjenje dugoročnih dugova, vlasničke glavnice, tekućih obveza te povećanje fiksne i nenovčane tekuće imovine).
 • moderna financijska analiza usmjerena je na uočavanje novčanih tijekova kao realnih i ključnih kategorija za donošenje financijskih odluka. Metodološki je usklađena s planiranjem novčanog tijeka, pruža vrlo vrijedne informacije o odstupanjima u primicima, izdacima i njihovoj razlici. Izuzetno je važna za analizu i upravljanje likvidnošću poslovanja i preduvjet je upravljanja novčanim tijekom.
 • postupak analiziranja promjena u financijskom položaju poduzeća. Izvješća sastavljena na temelju računovodstvene konvencije zasnivaju se na obračunskim, računovodstvenim kategorijama pa ne mogu pružiti dovoljno informacija o tijekovima sredstava.

ANALIZA RIZIKA

 • sustavna analiza stupnja rizika vezanog uz ulaganje kapitala. Njom se procjenjuje distribucija vjerojatnosti za svaki faktor koji utječe na investicijski projekt i stimuliraju moguće kombinacije vrijednosti svakog faktora kako bi se odredio raspon mogućih ishoda i vjerojatnost njihova događanja.
 • rizik izražava varijabilnost očekivanog budućeg povrata na investirani kapital i stoga se u njegovu utvrđivanju koriste statističke tehnike vjerojatnosti kao pomoć pri donošenju pravih odluka kojima bi se rizik predvidio i smanjio.

ANALIZA TOČKE POKRIĆA

 • engl.- break-even analysis
 •  instrument planiranja i kontrole uspjeha kojim se utvrđuje prag dobitka, odnosno točka pokrića poslovanja.
 • u osnovnom modelu se linearnoj promjeni prihoda nekog proizvoda suprotstavljaju linearni troškovi i to ovisno o količini proizvodnje. Kod malih količina proizvodnje nekog proizvoda ukupni troškovi mogu premašivati njegov ukupan promet, i to zbog pojave fiksnih troškova.
 • kritična količina proizvodnje i prodaje kod koje dolazi do izjednačavanja kumuliranih prihoda i troškova naziva se točkom pokrića ili pragom dobitka. Ovakav jednostavni model analize točke pokrića za jedan proizvod te za konstantne prodajne cijene i konstantne varijabilne jedinične troškove može se proširivati u različite smjerove za više proizvoda, za nelinearne proizvodne i troškovne funkcije itd.
 • postoje dinamička i stohastička analiza točke pokrića.

 tocka-pokrica

Točka pokrića

(Izvor slike: http://plaviured.hr/...)

ANUITET

 • rata otplate kredita po amortizacijskom planu.
 • iznos kojim se otplaćuje kredit ili zajam u određenom vremenskom razdoblju. Anuitet predstavlja utvrđeni iznos koji se otplaćuje postupno prema amortizacijskom planu. U anuitet je uključen i dio duga i pripadajuće kamate, a određuje se tako da po dospijeću dug bude u potpunosti isplaćen.

ANTI-TRUST

 • “anti-trust” zakonodavstvo EU koje nastoji jamčiti pošteno i pravedno tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu kao i osigurati natjecanje trgovačkih društava, a ne njihova spajanja u velike tvrtke.
 • pravni propisi EU iz tog područja zabranjuju ugovore među kompanijama koji bi ograničili konkurenciju (npr. tajne ugovore između kompanija koji bi doveli do namjernog povećanja cijena određenih proizvoda) i zlouporabe tvrtki koje imaju dominantan položaj na tržištu.
 • ta su pravila poznata kao “anti-trust” zakonodavstvo. Komisija EU ima znatne ovlasti u zabrani antikonkurencijskh aktivnosti, kao i ovlasti kažnjavanja onih poduzeća koja su prekršila antikonkurencijsko pravila.

AUTOCAD

 • najpoznatiji CAD produkt (Computer Aided Design) za projektiranje potpomognuto računalom, tvrtke Autodesk koja nudi niz specijaliziranih softverskih alata i pomagala za različita ekspertna područja (strojogradnja, elektrika, elektronika, građevinarstvo, arhitektura, kartografija, geodezija, vatrozaštita itd).
 • AutoCAD je sofisticirani projektantski alat široke - univerzalne namjene koji podržava dvodimenzionalno projektiranje, kojim se praktički zamjenjuje klasično projektiranje na papiru, odnosno crtaću dasku i šestar, ili trodimenzionalno modeliranje kompleksnih objekata koji se u "modelnom prostoru" (model space) mogu proizvoljno zumirati, naginjati, okretati, prikazivati u projekcijama, pogledima i presjecima iz svih smjerova, s perspektivnim efektom ili bez njega, proizvoljno osvjetljavati i renderirati, tako da 3D-prikaz imitira fotografiju virtualnog objekta koji postoji samo u memoriji računala.

AutoCAD-3-3D-Sample-Mechanical-Drawing-600-388

Konstruiranje i 3-D modeliranje uz pomoć AutoCADa

(izvor slike: https://www.caddtrain.com/)

AUTORSKI UGOVOR ( vidi Ugovor o autorskom djelu)

 • u slučaju da se posao koji se obavlja honorarno za tvrtku može smatrati autorskim djelom, najbolje rješenje je potpisivanje Ugovora o autorskom djelu. Npr. programiranje ili usluge izrade web stranica se mogu smatrati autorskim djelom.
 • prilikom potpisivanja Ugovora se dogovara bruto ili neto iznos honorara.
 • kod Ugovora o autorskom djelu, ne plaćaju se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a priznaje se 30% troškova, pa je osnovica za obračun poreza i prireza na porez na dohodak u stvari 70% bruto ugovorenog iznosa.
 • porez na dohodak se plaća 25% na osnovicu, dok prirez ovisi o prebivalištu fizičke osobe koja obavlja posao - za Zagreb je to primjerice 18%, Varaždin 10% itd.

NAPOMENA- budući da se zakoni i uredbe često mijenjaju, to treba uvijek iznova provjeriti).

AUTORSKO DJELO

 • originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako navedenim Zakonom nije drukčije određeno.
 • propisano je člankom 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
 • autorska djela jesu osobito:– jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni progra­mi),– glazbena djela, s riječima ili bez riječi,– dramska i dramsko-glazbena djela,– koreografska i pantomimska djela,– djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti,– djela arhitekture,– djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,– fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,– audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju),– kartografska djela,– prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.
 • prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, zaštićene su kao samostalna autorska djela.
 • nositelj autorskog prava je fizička osoba - autor - koja je stvorila originalnu intelektualnu tvorevinu (autorsko djelo), koja ima individualni karakter i koja je na neki način izražena. Autoru pripada autorsko pravo na njegovom djelu činom ostvarenja djela bez ispunjavanja bilo kakvih formalnosti, kao što su primjerice registracija ili depozit djela.
 • računalni programi su također zaštićeni zakonom kao jezična djela. Zaštićeni su izvorni programi, no ne i ideje i načela na kojima se oni zasnivaju. Poslodavci su isključivi vlasnici imovinskih prava programa koje su napravili zaposlenici, no samo onih stvorenih u izvršenju obveza ili po uputi poslodavca (ne i onih stvorenih npr. u slobodno vrijeme).
 • isplata autorskog honorara je dosta povoljna jer podliježe plaćanju samo poreza na dohodak od 25% i eventualnog prireza. Obvezni doprinosi se NE obračunavaju. Također, kod izračuna iznosa poreza na dohodak paušalno su priznati izdaci u iznosu 25%.

AUTORSKO PRAVO

 • pravo koje uživaju stvaratelji (autori) književnih, znanstvenih i umjetničkih djela (autorska djela), a koje im daje isključivo pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenja svog djela, a uključuje i sustav zaštite tih prava.
 • u objektivnom smislu, ono je sustav pravnih pravila i načela koje reguliraju prava koje zakon dodjeljuje autoru djela.
 • autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog ostvarenja djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku. Njime se ne štiti ideja nego djelo koje je izražaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražaja.
 • autorskom pravu srodna prava odnose se na prava i sustav pravne zaštite umjetničkog izražaja, te zaštite organizacijskih, poslovnih i financijskih ulaganja u izvođenje, proizvodnju, distribuciju i radiodifuziju autorskih djela.
 • autorsko pravo karakteristično je za europski pravni krug (prvenstveno se razvilo u francuskom pravu). U anglosaksonskom pravu (common law) koristi se pojam copyright. Temeljna razlika između autorskog prava i copyrighta je ta, što je prvo utemeljeno na ideji osobnog prava autora kod kojeg postoji veza između autora i njegove tvorevine, dok se copyright ograničava striktno na djelo kao takvo.
 • u Hrvatskoj je ovo područje regulirano Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 167/2003, 79/07, 81/11).

ASIGNACIJA U STEČAJU

 • voluntaristička metoda likvidacije poduzeća.
 • asignacija se provodi tako što vjerovnici preuzimaju imovinu poduzeća u krizi. Njome se namiruju potraživanja vjerovnika poduzeća u likvidaciji bez prodaje njegove imovine.
 • provodi se mimo legalnog postupka likvidacije tako da iziskuje manje troškove likvidacije.
 • može je inicirati dužnik ili njegovi vjerovnici.

AVANSNO PLAĆANJE

 • plaćanje koje se obavlja u unaprijed određenom roku nakon potpisivanja ugovora, prije početka rada na projektu, prije početka proizvodnje ili prije isporuke robe.

A VISTA

 • talijanski izraz koji je oznaka za svaku novčanu obvezu plativu po viđenju, tj. na zahtjev (on demand).
 • koristi se kao oznaka za:
 1. depozite po viđenju, odnosno slobodno raspoloživi depozit – kao obveza banke koja je plativa na zahtjev deponenta (sredstva žiro računa, sredstva iz platnog prometa, sredstva neoročenih uloga na štednju);
 2. devize po viđenju, odnosno devizna potraživanja – kao obveza banke po primitku naloga za isplatu bez obzira na način, to jest instrument raspolaganja (čekovi, mjenice, doznake i sl.);
 3. mjenice po viđenju – kao obveza mjeničnog dužnika zakonitom imaocu mjenice za isplatu naznačene svote uz prezentaciju mjenice s upisanom klauzulom “po viđenju” ili sličnog sadržaja;
 4. akreditive po viđenju kod kojih se akreditivna svota korisniku akreditiva isplaćuje odmah po prezentaciji uvjetovanih urednih dokumenata među kojima se u angloameričkoj praksi redovito javlja mjenica po viđenju (a vista) ili ročna, vremenska mjenica (at time).
 5. obveze a vista nepovoljna su obveza za dužnika jer mora u svakom momentu biti spreman za ispunjenje obveze, to jest na isplatu bez odgode.

 SLOVO B

 BANKA PODATAKA

 • računalni informacijski sustavi koji pohranjuju, sređuju i obrađuju određene informacije i kao takve ih u prikladnom obliku dostavljaju naručiteljima.
 • skup informacija prikladno pohranjenih i redovito procesiranih i aktualiziranih.
 • većinom vezano uz informatiku, ali i svaka sređena količina informacija može se nazivati bankom podataka.

BANKARSKA DOZNAKA

 • nalog koji izdaje jedna banka drugoj za isplatu određene svote novca trećoj osobi. Ovaj nalog banka izdaje na temelju naloga svog komitenta, koji je upućuje da s osnova njegova pokrića izvrši novčanu doznaku fizičkoj ili pravnoj osobi koju je on u svom nalogu naznačio.
 • na temelju primljenog i kontroliranog naloga koji je primila od komitenta, banka izrađuje nalog za doznaku na posebnoj tiskanici popunjavajući ga sadržajem koji joj je komitent priopćio te ga usmjerava na odgovarajuću banku.

BANKARSKA GARANCIJA

 • specifičan pravni institut personalno-pravnog osiguranja potraživanja, koje osiguranje na traženje jedne osobe banka daje drugoj osobi.
 • pod tim pojmom može se podrazumijevati i isprava o garanciji koju ispostavlja banka u okviru garantnog posla. Povod garantnom poslu uvijek je postojeća ili buduća novčana obveza iz trgovačkog ugovora ili s njim u vezi, čiji vjerovnik traži osiguranje ispunjenja te obveze a dužnik se s tim traženjem suglasi.
 • bankarska garancija je jedan od instrumenata osiguranja obveza stranaka iz ugovornog odnosa, odnosno zaštita od rizika neizvršenja ili njihova neurednog izvršenja.
 • kao pravni institut, bankarska garancija pojavila se 1960-tih godina i to najčešće u vezi s izvođenjem velikih građevinskih radova cesto povezanih s isporukom oprema zemljama u razvoju. Znatnu međunarodnu primjenu bankarska garancija započela je 1970-tih godina s recesijom u razvijenim zapadnim zemljama i naftnom krizom.1
 • u većini zemalja bankarska garancija je inominatni ugovor, dakle ugovor koji nije reguliran zakonskim odredbama, a samo u manjem broju država ona je propisana zakonima.
 • u Republici Hrvatskoj bankarska garancija propisana je Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08; dalje: ZOO) i to odredbama članka 1039-1043., premda odredbe tog odsjeka Zakona nose naslov «bankarsko jamstvo», a ne «bankarska garancija».

BANKROT (vidi stečaj)

 • u širem značenju, pad poslovne aktivnosti poduzeća zbog čega se ne ostvaruju očekivani poslovni rezultati.
 • s financijskoga gledišta pad poslovne aktivnosti, a izazvan je nesolventnošću (nemogućnošću podmirivanja dospjelih obveza u rokovima njihova dospijeća) ili situacijom negativne neto imovine poduzeća (dugovi poduzeća veći od pravedno procijenjene vrijednosti njegove imovine);
 • s pravnoga gledišta bitan sudski postupak nad imovinom dužnika koji je postao nesolventan (u nekim pravnim sustavima i nad imovinom dužnika koji je prezadužen).
 • mogu ga pokrenuti vjerovnici poduzeća dužnika ili samo poduzeće dužnik. Imovina dužnika postaje stečajna masa iz koje se podmiruju dugovi stečajnim vjerovnicima.

BARIRANI ČEK

 • ček koji je sa prednje strane precrtan dvjema paralelnim crtama. Može naplatiti samo preko banke. Isplata se vrši prijenosom sa žiro-računa trasanta na žiro-račun korisnika.

BARTER POSAO

 • oblik vezane trgovine između dva poslovna partnera ili dvije zemlje po posebnom sporazumu. Predmeti razmjene sadržani su u dvije robne liste izvoznika i uvoznika i za svaku je predviđena najviša novčana svota do koje se može obaviti izvoz. Ugovarači nastoje da razmjena ostane na istom vrijednosnom omjeru.
 • kod barter poslova svaka se pošiljka posebno plaća. Klasični barter je međusobna razmjena u istoj vrijednosti između suugovaratelja (1:1). Sporazum o uzvratnoj kupovini postoji naplaćuje li izvoznik dio svog izvoza kupnjom proizvoda koje ima uvoznik njegove robe kao kupac. Odnos je obično 2:1.

BAYH-DOLE AKT (UKAZ)

 • ukaz o izmjenama i dopunama Zakona o patentima i zaštitnim znakovima u SAD.
 • dio zakonodavstva SAD, bavi se intelektualnim vlasništvom koje proizlazi iz istraživanja financiranih iz fondova federalne vlade.
 • taj su akt podržavali senatori Birch Bayh i Bob Dole i usvojen je 1980.godine.
 • osnovna promjena koju donosi ovaj ukaz je u vlasništvu nad inovacijama koje su tijekom razvoja financirane iz vladinih fondova. Prije tog ukaza ugovori o vladinom financiranju i subvencije su obvezivale izumitelja da svoje inovacije koje su financirane iz Vladinih fondova ustupi Vladi.
 • zato je Vlada posjedovala 28.000 patenata, a manje od 5% tih patenata je komercijalizirano.
 • Bayh-Dole akt dozvoljava sveučilištima, malim poduzetnicima ili neprofitnim institucijama da imaju prednost pred Vladom, kada traže vlasništva nad inovacijama.

BAŽDARNICA

 • odjel u tvornici u kojem se baždari, provjerava točnost mjernih uređaja i instrumenata.

BCG

 • Boston Consulting Group – konzultantska kompanija koju je osnovao Bruce D. Henderson u Bostonu SAD.
 • sada ima 82 ureda u 46 zemalja svijeta.
 • poznati po matrici proizvoda (The Product Portfolio) koju se kreirali 1968. godine, a publicirali 1970.

 BCG MATRICA PROIZVODA

 • The Product Portfolio,
 • matrica kreirana u Boston Consulting Group 1968. godine, a publicirana 1970.
 • dvodimenzionalna matrica koja prati grupu proizvoda.
 • matrica ima dvije dimenzije: tržišni udio i tržišni rast. Što veći tržišni udio proizvod ima ili što se brže povećava rast tržišta na kojemu je prisutan određeni proizvod, to bolje za poduzeće.
 • sva poduzeća su svrstana u četiri skupine s nazivima – zvijezda, problematično dijete, krava muzara i pas.

BCG MATRICA

BCG matrica

(izvor slike: https://www.yumpu.com/xx/document/view/3858451/matrica-portfelja/5)

BDP (vidi GDP)

 • bruto domaći proizvod.
 • engleski -Gross Domestic Product, GDP.
 • bruto domaći proizvod je makroekonomski indikator koji pokazuje vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom dane godine, izraženo u novčanim jedinicama.

BENCHMARKING

 • uspoređivanje s najboljima.
 • pojam označava uspješnost rezultata koje postižu zemlja, poduzeće, industrijska grana itd. u usporedbi s drugom zemljom, poduzećem, industrijskom granom.
 • «Benchmark» predstavlja standard na temelju kojeg se ocjenjuje nečija izvedba i postignuti rezultati, a «benchmarking» je također tehnika koja se primjenjuje u «Lisabonskom procesu» EU.

BICRO d.o.o.

 • Zagreb, Planinska 1.
 • www.bicro.hr,
 • Poslovno-inovacijski centar Hrvatske, osnovan na temelju odluke Vlade RH, te djeluje kao središnja ustanova za razvoj i unaprjeđenje inovacijskog i tehnologijskog sustava.
 • BICRO je dio sustava za poticanja na znanju utemeljenih poduzeća.
 • program "Poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama" pokrenut u 2006. godini sačinjava niz od pet potprograma RAZUM, TEHCRO, VENCRO, IRCRO i KONCRO i uključuje državne poticaje poduzetništvu utemeljenom na inovacijama i novim tehnologijama
 • provedba tih potprograma povjerena je Poslovno-inovacijskom centru Hrvatske - BICRO d.o.o.
 • programima se financiraju inovativni tehnologijski projekti s ciljem podizanja konkurentnosti domaćih poduzeća i proizvoda, te stvaranja drugih uvjeta potrebnih za uspješan prijenos znanja.

BILANCA – bilanca stanja

 • jedan od pet financijskih izvještaja koje obvezno godišnje sastavljaju trgovačka društva. Bilanca pokazuje financijski položaj društva, imovinu kojom raspolaže društvo, obveze društva i vlasničku glavnicu.
 • trenutačni iskaz stanja (točno na određeni dan) sredstava, obveza prema izvorima sredstava poduzeća iskazanim u novčanom izrazu.
 • sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum. Sastoji se od dva sastavna dijela, aktive i pasive.
 • osnovno pravilo bilance je ujednačenost aktive i pasive i to tako da aktiva prikazuje imovinu po njenim vrstama i likvidnosti (unovčivosti), a pasiva prikazuje izvore, po njihovim vrstama i ročnosti, tj. pasiva odgovara na pitanje iz kojih izvora je stečena ukupna imovina društva, iz vlastitih ili tuđih izvora i koliko su trajni ti izvori.
 • takozvano zlatno pravilo financiranja upućuje da imovinu dugog roka upotrebe (primjerice nekretnine i opremu) treba financirati izvorima isto tako dugog roka dospijeća. Financiranje suprotno ovom pravilu dovodi do nemogućnosti izmirivanja obveza o njihovu roku tj. dovodi do insolventnosti društva.

BIOCENTAR

 • Borongajska cesta 83h, 10000 Zagreb.
 • http://www.biocentre.hr.
 • inkubacijski centar za bioznanosti.
 • korisnik ugovora: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.
 • krajnji korisnik ugovora: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.
 • ukupna investicija u projekt BIOCentra iznosi 18.823.995,70 EUR od čega 16.376.410,70 EUR iznosi izgradnja, nadzor, opremanje i tehnička pomoć.
 • projekt je financiran kroz Operativni program Regionalna konkuretnost 2007.-2013. (79% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 21% iz nacionalnih sredstava).
 • BIOCentar je mjesto poticanja i ostvarivanja uspješne suradnje između znanstvenih istraživanja i gospodarstva te tehnologijske infrastrukture i novih biotehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda.
 • misija je predvoditi i olakšati razvoj biotehnologije. Vizija je postati vodeći bioinkubacijski centar koji okuplja najbolje umove u znanosti i gospodarstvu.
 • programi BIOCentra:

           - BIOInkubacija

           - BIOInfrastruktura

            - BIOTransfer

            - BIOEdukacija

BLOG

 • termin koji se odnosi na osobni dnevnik pisan na webu sa obrnuto-kronološki poredanim sadržajem. Unutar blogova postoje mobilni blogovi prilagođeni pisanju i čitanju putem mobitela, ručnih računala i slično te Podcast ili audioblogovi pohranjeni kao zvukovna datoteka.
 • bitno mjesto u društvenoj interakciji zauzimaju i forumi te instant messaging ili chat (karakteristika – razmjena poruka u realnom vremenu).

BLOGER

 • autor bloga.
 • bloganje – učestalo pisanje bloga te komentiranje tuđih.

BLOGOSFERA

 • zajednica internetskih korisnika koji sudjeluju u stvaranju blogova.

BOLONJA – BOLONJSKA DEKLARACIJA 

 • zajednička deklaracija europskih ministara obrazovanja potpisana u Bologni lipnja 1999. godine, a odnosi se na reformu sustava visokog obrazovanja u Europi koji je postao poznat kao "Bolonjski proces".
 • Hrvatska je potpisala Bolonjsku deklaraciju godine.
 • obrazovni sustav koji se temelji na dvama glavnim ciklusima, preddiplomskom diplomskom.
 • pristup drugom ciklusu zahtijeva uspješno završen prvi ciklus studija koji mora trajati najmanje tri godine.
 • stupanj postignut nakon prvog ciklusa treba odgovarati europskom tržištu rada odgovarajućom razinom kvalifikacije.
 • drugi ciklus vodit će k magisterijui/ili doktoratu, kao što je to slučaj u mnogim europskim zemljama.
 • uvođenje bodovnog sustava, kao što je ECTS, kao prikladnog sredstva u promicanju najšire razmjene studenata. Bodovi se mogu postizati i izvan visokoškolskog obrazovanja, uključujući i cjeloživotno učenje, pod uvjetom da ih prizna sveučilište koje prihvaća studenta.

BONITET

 • lat.- bonitas – dobrota.
 • kreditna sposobnost, odnosno uopće sposobnost udovoljavanja svojim obvezama

BONUS

 • dio isplata (naknada) zaposlenom koje su na određeni način izravno vezane uz   vrijednost, kvantitetu ili kvalitetu objavljenog posla;
 • dodatno plaćanje pojedincu ili grupi za posao koji su obavili iznad postavljenih ili vremenskih standarda ili postizanje nekih drugih određenih ciljeva;
 • svako plaćanje iznad normalne standardne plaće.
 • bonusom se mogu nagrađivati različiti rezultati rada: povećanje produktivnosti, kvaliteta, pridržavanje rokova, kreativnost, povećanje profita i sl.
 • upotrebljava se i za oznaku svakog oblika stimulativnog plaćanja (incentive payment).

BRANDING

 • engleski izraz za davanje proizvodu ili usluzi svih potrebnih elemenata za identitet marke proizvoda.
 • vrlo širok pojam koji pokriva ime, dizajn, simbol, pravno zaštićene elemente identiteta itd. koji se koriste radi razlikovanja proizvoda, usluge i proizvođača u odnosu na druge.

BRAINSTORMING

 • oluja mozgova (ili brainstorming) je metoda stvaranja ideja koju je osmislio Alex F. Osborn i objavio 1957 u knjizi Applied Imagination, a usavršio Charles Hutchison Clark.
 • potiče razvoj novih, neobičnih ideja kod skupine
 • metoda je dobila ime po uputi „using the brain to storm a problem“ (doslovno: rabiti mozak za brzo rješavanje problema).
 • u ograničenom vremenu (od 20 do 45 minuta) grupa od 10 do 15 sudionika potiče se na kreiranje što više ideja i njihovih međuodnosa. Karakteristično je za ovu metodu da se kritika i valorizacija ideja nikada ne obavlja za vrijeme sastanka nego kasnije. Ovisno o problemu, skupine se mogu sastojati od stručnjaka / osoblja, laika ili stručnjaka različitih struka. Menadžment priprema uvodni materijal i uvodi skupine u problematiku koja se analizira i pojašnjava. Imenuje se osoba koja vodi zapisnik.
 • četiri osnovna pravila brainstorminga su:
 • kombiniranje izraženih ideja,
 • komentari, ispravci i kritika nisu dopušteni,
 • dobivanje velikog broja ideja u najkraćem vremenu (cca. 50-30 minuta),
 • slobodno povezivanje i maštanje je dozvoljeno.
 • vrijednost brainstorminga kao metode je u tome što pravilno vođen sastanak može rezultirati mnogobrojnim idejama u kratkom vremenu prvenstveno zbog lančane asocijacije - kada se jedna ideja pojavi kod jednog sudionika, nju istodobno slijedi nova ideja kod dotičnog sudionika, ali isto tako i kod drugih sudionika. Njome se također ostvaruje stimulacija rivalstvom (kompetitivni faktor), ali i stimulacija pozitivnom potvrdom ideja.

BROKER

 • licencirana osoba koja djeluje kao posrednik u transakcijama s imovinom između kupaca i prodavača.
 • trgovci koji trguju vrijednosnim papirima na burzi, robom, devizama, hibridima i derivatnim  i sl.
 • u izvornom značenju riječi broker ne trguje vrijednosnim papirima za svoj račun već samo za račun svojih komitenata, odnosno nastupa kao agent kupca ili prodavatelja.

BROWNFIELD INVESTICIJE

 • ulaganja koja se odnose na kupnju postojećih postrojenja i poduzeća i preuzimanje kontrole u njima s ciljem efikasnijeg upravljanja.
 • poznate su još i pod nazivima „mergers/acquisitions investicije“ ili „take over investicije“.
 • u „brownfield“ investicije također spadaju i inozemna izravna ulaganja nastala privatizacijom.

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – BDP

 • engl. - gross domestic product, GDP, njem. - Bruttosozialprodukt, BSP .
 •  vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih unutar neke zemlje, a uključuje i vrijednost dobara i usluga proizvedenih pomoću inozemnih faktora proizvodnje u zemlji; ne uključuje vrijednost proizvodnje u inozemstvu koje potječe od domaćih proizvodnih faktora.
 • definiran je konvencijom u okviru standardiziranih sustava društvenih računa Ujedinjenih naroda. Nominalni GDP izražava vrijednost proizvodnje u tekućim cijenama, pa tako sadrži promjene cijena i količina.
 • ukupna vrijednost svih proizvoda i usluga raspoloživih za finalnu potrošnju koja se proizvedu na području jedne zemlje u određenom periodu, neovisno o tome da li dohodak od tih proizvoda i usluga stječu rezidenti ili nerezidenti.
 • bruto domaći proizvod je manji od bruto nacionalnog proizvoda za vrijednost faktorskih usluga koje su rezidenti zemlje pružili drugim zemljama.

BRUTO NACIONALNI DOHODAK - BND

 • ukupna vrijednost svih proizvoda i usluga koje proizvedu rezidenti jedne zemlje u toku godine, uključivo i neto dohodak od faktorskih usluga koje su pružene inozemstvu.
 • bruto nacionalni dohodak se od bruto domaćeg proizvoda razlikuje za vrijednost neto faktorskih usluga koje su pružene inozemstvu. Kod usluga kapitala vrijednost usluga pruženih inozemstvu najčešće se računa kao razlika primljenih i plaćenih kamata i dividendi, no pritom se ispušta dobit na kapitalu, koja može potjecati od neraspodijeljene dobiti.
 • kod dohotka od rada problem je kako tretirati dohodak koji u zemlju šalju radnici iz inozemstva. Dok će se na primjer repatrirani dohodak građevinskih radnika koje je domaće poduzeće poslalo na rad u inozemstvo u pravilu ubrojati u nacionalni dohodak, doznake radnika emigranata koji u inozemstvu borave dulje od godine dana neće, iako i one mogu imati karakter relativno stalnog dohotka koji je raspoloživ stanovništvu zemlje u koju se te doznake upućuju

BRUTO NACIONALNI PROIZVOD – BNP

 • engleski - Gross National Product, GNP.
 • vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih pomoću domaćih faktora proizvodnje unutar nekog razdoblja. Pri tome je nevažno nalaze li se ti faktori proizvodnje u zemlji ili inozemstvu. Definiran je konvencijom u okviru standardiziranih sustava društvenih računa Ujedinjenih naroda.
 • realni BNP izražava vrijednost proizvodnje u stalnim cijenama iz jedne godine, pa zato izražava samo promjene u količinama proizvedenih dobara i usluga.
 • razlikuje se od BDP-a po tome što uzima u obzir vrijednost finalnih dobara i usluga koje su proizveli svi državljani neke države, bez obzira na mjesto stvaranja tih dobara i usluga.

BUDŽET (proračun)

 • od - bougette - mala kožna torba
 • općenito se smatra kao spisak svih planiranih prihoda i rashoda.
 • koncept budžeta je od izuzetne važnosti u mikroekonomiji, koja upotrebljava budžetsku liniju da ilustrira razmjenu između dvaju ili više ekonomskih dobara.
 • drugim riječima, budžet je organizacijski plan izražen monetarnim

BUDŽETIRANJE U PODUZEĆU

 • postupak u upravljačkom računovodstvu koji pomaže menadžerima (donositeljima odluka) u planiranju poslovnih aktivnosti.
 • sumarni plan potencijalnih prihoda i rashoda
 • smatra se financijskim planom za novu poslovnu godinu
 • obično budžet vrijedi za jednu  godinu.

BUREAU VERITAS

 • poznata i ugledna međunarodna certifikacijska kuća za kontrolu kvalitete proizvoda, okoliša, zdravlja.

BURZA

 • engl. - exchange, njem. - Börse
 • institucija namijenjena trgovanju robom čije su karakteristike opće poznate i čije su količine razmjenjive. Roba kojom se trguje stoga se ne treba nalaziti na licu mjesta. Za robu različitih karakteristika (pamuk, žito) ustanovljuju se tipovi.
 • visokoorganizirano i specijalizirano mjesto (stalno tržište na jednom mjestu) gdje se prema strogo utvrđenim pravilima trguje raznim robama i uslugama. Posebice se trguje vrijednosnim papirima i međunarodnim/stranim valutama, zatim u manjem obujmu žitaricama, stokom, umjetninama, prehrambenim proizvodima (poput kave), raznom robom, poljoprivrednim proizvodima (poput cvijeća), plemenitim metalima (zlato, srebro, platina), energijom i energentima (poput električne energije, nafte i prirodnog plina),dozvolama za onečišćenje, uslugama i sl.
 • prisutnost robe nije potrebna, jer se prema burzovnim uzancama zna sve o kvaliteti i lotovima robe.

BURZA RADA- HZZ-HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • vodi brigu o zapošljavanju, evidentira nezaposlene i prikuplja ponude za zapošljavanje
 • biti na burzi, biti nezaposlen,
 • portal 'Burza rada' omogućava nezaposlenim osobama i tražiteljima zaposlenja jednostavno, brzo i pregledno pretraživanje aktualne ponude slobodnih radnih mjesta.

SLOVO C

 CAD

 • computer-aided design.
 • oblikovanje proizvoda uz podršku računala, konstruiranje uz podršku računala
 • korištenje računalne tehnologije za proces oblikovanja proizvoda (konstruiranja) – dizajna i za izradu konstrukcijske dokumentacije
 • CAD se može koristiti za izradu crteža u 2D (dvije dimenzije), ali i za prikaz proizvoda u 3D ( tri dimenzije).
 • prva komercijalna upotreba CAD-a bila je u velikim kompanijama u automobilskoj, zrakoplovnoj i elektroničkoj industriji (1964.)
 • šira primjena krenula je 1980-tim godinama posebno uz korištenje PC-a (osobnih računala).
 • današnji CAD programi dolaze u paketima sa mnogo programa spojenih u jedno Grafičko korisničko sučelje sa mogućnostima kao nikada prije.
 • ako posjeduje dovoljno znanja, korisnik može dizajnirati bilo kakav predmet u 2D ili 3D obliku, proučiti kako će se taj element ponašati u različitim okruženjima, naći dodatne CAD modele u internetskim bazama i napraviti tehničku dokumentaciju za taj predmet.
 • ima mnogo CAD programa , npr. AutoCad, CATIA, SolidWorks i mnogi druigi).

CADD

 • computer-aided design and drafting.
 • korištenje računala za izradu konstrukcijske dokumentacije.

CAD/CAM

 • sustav koji povezuje i integrira CAD i CAM tehnologiju, oblikovanje proizvoda u konstrukciji i izrada tog proizvoda u radionici na CNC strojevima.

CAD-CAMSimulation

CAD/CAM konstruiranje

(Izvor slike: http://crbtech.in/...)

CAE

CAM

 • computer-aided manufacturing.
 • oblikovanje proizvodnje uz podršku računala,
 • korištenje računalnih softvera za upravljanje alatnim i sličnim strojevima u proizvodnji dijelova.
 • pored toga CAM daje potporu svim operacijama u proizvodnoj radionici što uključuje planiranje, upravljanje, transport i skladištenje. Najvažnija mu je uloga da  omogući brže odvijanje proizvodnih procesa.
 • CAM djeluje u nastavku CAD, a često i CAE tehnologije. Oblik proizvoda se definira kroz CAD, verificira u CAE i to je onda input za CAM softver koji tada upravlja alatnim strojevima.
 • tradicionalno se CAM smatra alatom za NC (numerical control) programiranje gdje se 2D i 3D modeli  proizvedeni CAD softverom koriste da generiraju G-code koji  upravlja  CNC alatima.
 • prva komercijalna primjena CAM tehnologije bila je u automobilskoj i zrakoplovnoj industriji (npr. u Renaultu )

CAPP

 • computer-aided process planning (CAPP).
 • korištenje računalne tehnologije kao podrške procesu planiranja izrade dijelova u proizvodnoj radionici.
 • CAPP je veza između CAD I CAM u onom dijelu kojim se provodi planiranje procesa koji se koriste u proizvodnji dijelova.

CARDS

 • Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation.
 • program tehničko-financijske pomoći EU Jugoistočnoj Europi (države korisnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora te Makedonija), namijenjen provedbi procesa stabilizacije i pridruživanja.
 • prioriteti CARDS programa su obnova, povratak izbjeglica i prognanika, stabilizacija regije; uspostava institucionalnoga i zakonodavnog okvira (demokracija, ljudska prava, prava manjina, pomirba, civilno društvo, neovisnost medija, borba protiv organiziranoga kriminala); održivi gospodarski razvoj i ekonomska reforma usmjerena prema tržišnom gospodarstvu; socijalni razvoj; prekogranična, transnacionalna i regionalna suradnja.
 • od 2005. godine Hrvatska je korisnica samo regionalne sastavnice programa CARDS jer je nakon stjecanja statusa države kandidatkinje dobila mogućnost korištenja pretpristupnih programa PHARE, ISPA i SAPARD.

CARINA

 • porez na uvoz, a rjeđe i na izvoz robe.
 • iznos novca koji država naplaćuje od vlasnika robe prilikom njezina prijelaza granice. Obično su ad valorem, tj. u postotku od vrijednosti robe, no mogu biti i specifične (u određenom iznosu po jedinici težine ili volumena) te kombinirane.
 • u administrativnom smislu carina je cjelokupna administracija koja izvršava propise iz carinskog područja.
 • carinom se naziva i ured u kojem se roba carini i naplaćuje carina (carinarnica).

CASH-FLOW

 • tijek gotovine u poslovanju poduzeća.

CATIA

 • skraćenica od Computer Aided Three-dimensional Interactive Application,
 • softver razvijen 1977. kod francuskog proizvođača aviona Dassault Systèmes.
 • softver je 1981. godine nazvan CATIA.

CAx

 • computer-aided technologies
 • širi naziv za korištenje računalne tehnologije za podršku konstruiranju (dizajnu), analizama, proizvodnji proizvoda itd.
 • CAD, CADD, CAM, CIM, ERP, MRP, CAE, CAPP.

CC

 • Current Contents Connect (Thomson Reuters).
 • u Hrvatskoj najpopularnija baza podataka,
 • hrvatskim je znanstvenicima dostupna preko sučelja Web of Science.
 • razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje.
 • Current Contents Connect uključuje oko 9500 časopisa iz svih znanstvenih područja.
 • prema navodima proizvođača Current Contents Connect uključuje sve radove iz uključenih časopisa, od korica do korica, tj. ne radi se nikakav odabir, kao kod nekih drugih baza podataka..

CEH

 • staleško obrtničko udruženje prema strukama.
 • ceh je oblik strukovnog povezivanja na razini područne obrtničke komora radi usklađivanja i rješavanja stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha.
 • cehovi se organiziraju u područnim obrtničkim komorama tako da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članova to zahtjeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu.
 • vrsta i broj cehova utvrđuje s statutom područne komore, a rad ceha aktom područne obrtničke komore.
 • ceh je naziv koji u najširem smislu označava zanatsko udruženje, odnosno skupina, udruženje ljudi koji rade isti posao ili obrt, pa se udružuju radi ostvarivanja svojih prava i viših ciljeva. U užem smislu se pod time podrazumijevaju organizacije čiji su članovi samostalni obrtnici, odnosno koji se bave tradicionalnim zanatima.
 • organizacije nalik na cehove se u povijesnim izvorima mogu pronaći još u starom vijeku, pa su tako u rimsko doba djelovali collegia officiorum. Njihov razvoj u Europi počinje u srednjem vijeku, odnosno stvaranju gradova-država gdje su zanatlije kao dio nove građanske klase postupeno stjecali i važan politički utjecaj. U kasnijim razdobljima se taj utjecaj često negativno odražavao i na razvoj industrije i tehnologije.
 • u st. su otpora zanatlija industrijalizaciji i stvaranju tvornica neke države čak i formalno zabranile cehove.
 • Kralj Matija Korvin boraveći u Zagrebu 1466. je potvrdio pravila postolarskog ceha

CENTAR PODUZETNIČKE IZVRSNOSTI

 • institucija slična tehnološkom parku, osim što može biti i na području niskih tehnologija. Ali i na tim područjima traže se vrhunski rezultati i u kvaliteti proizvoda, zapošljavanju i izvozu.

CERTIFIKAT

 • uvjerenje – potvrda o kontroliranoj kvaliteti robe ili usluga.

CESIJA

 • cesija ili ustup tražbine jest prijenos otuđivog potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika (cedenta) na novog vjerovnika (cesionara), pri čemu dužnik (cesus) i tražbina ostaju nepromijenjeni.

CIJENA

 • označava novčani iznos po kojem se prodaje neka roba.
 • vrste cijena
 • prodajna cijena – cijena po kojoj se proizvod prodaje na tržištu
 • cijena koštanja – označava u poduzeću ukupne troškove za proizvodnju nekog proizvoda

CILJ

 • neko željeno stanje u budućnosti  koje je dostupno, ali se ne može sa sigurnošću očekivati.
 • točka koju treba dostići.
 • vizija budućnosti, odnosno , unaprijed određena točka ili skup točaka kojima se teži svjesnim djelovanjem i koje se mogu postići funkcioniranjem sustava.
 • ciljevi moraju biti razumljivi i mjerljivi („ako ih ne možete mjeriti, zaboravite ih") te  numerički i vremenski  određeni.
 • rutinski ostvariv i neostvariv cilj - nije cilj - to je zadatak . 
 • posljednji cilj, odnosno razlog zbog kojeg ostvarujemo cilj nazivamo svrhom
 • strateški cilj - definira što se želi postići i gdje se želi doći za 5 ili više godina
 • taktički cilj - definira što je potrebno postići u periodu 2-3 godine, kako bi se realizirali zadaci zadani strateškom razinom.
 • operativni cilj - definira što je potrebno postići u razdoblju od nekoliko mjeseci, a najviše do jedne godine  kako bi se  realizirali zadaci na taktičkoj razini.
 • određivanje ciljeva je preduvjet za ostvarivanje učinkovitosti poslovanja.
 • MBO – Managament by Objectives – menadžerska metoda rukovođenje uz pomoć ciljeva jedna je od klasičnih menadžerskih metoda.

 

CILJ

CILJ KVALITETE

 • nešto čemu se teži ili je svrha, a odnosi se na kvalitetu.
 • ciljevi kvalitete u pravilu se temelje na politici kvalitete  organizacije.
 • ciljevi kvalitete se u pravilu određuju za relevantne funkcije i razine organizacije

CILJ PODUZEĆA

 •  cilj poduzeća je postizavanje dugoročne  poslovne  uspješnosti kroz ostvarenje konkurentne sposobnosti proizvoda na  tržištu, profitabilne  proizvodnje  i   zadovoljenje    potreba 
 • cilj poduzeća nije profit. Profit je neophodan, ali to nije cilj, već mjerilo kojim mjerimo ostvarivanje ciljeva.
 • za postizavanje efikasnog poslovanja potrebno je postići usklađenost ciljeva sustava i svih podsustava u poduzeću.
 • neusklađenost ciljeva, odnosno postavljanje pojedinačnih ciljeva podsustava koji nisu usklađeni sa ciljevima nadređenih sustava može donijeti loše rezultate, nekorisno utrošen i kapital i vrijeme i gubitak konkurentske pozicije na tržištu

CIM

 • Computer-Integrated Manufacturing.
 • računalom integrirana proizvodnja.
 • CIM je integracija cjelokupnog proizvodnog poduzeća korištenjem integriranih sustava uz komunikaciju s bankama podataka. CIM je povezan s novom menadžerskom filozofijom, što sve unapređuje organizaciju i osobnu učinkovitost. Takva integracija omogućuje pojedinim procesima da izmjenjuju informacije jedni s drugima i potiču akcije.
 • CIM je proizvodni pristup korištenja računala za upravljanje svim proizvodnim procesima. Kroz integraciju računala proizvodnja se može brže odvijati s manje grešaka, a najveća je prednost da se kreiraju automatizirani proizvodni procesi.
 • CIM je primjer implementacije informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u proizvodnju. Naziva se često i „fleksibilni dizajn i proizvodnja“
 • ideja „digitalne proizvodnje“ došla je do izražaja u 1980-tim godinama kada su računalom integriranu proizvodnju razvijali proizvođači alatnih strojeva i Computer and Automated Systems Association i Society of Manufacturing Engineers (CASA/SME).
 • pojam “računalom integrirana proizvodnja” obuhvaća metodu proizvodnje i naziv za sustav automatiziran računalom u kojem su organizirani konstrukcija, proizvodnja, marketing te potporne funkcije u proizvodnoj organizaciji.
 • u CIM-u su funkcionalna područja kao što su konstrukcija (dizajn), analize, nabava, računovodstvo troškova, upravljanje zalihama i distribucija povezani računalom s funkcijama u proizvodnim radionicama kao što su rukovanje materijalima i rukovođenje. Time se omogućuje direktna kontrola i monitoring svih operacija.
 • neki od čimbenika koji su važni kod uvođenja CIM-a su – obujam proizvodnje. iskustvo i sposobnost stručnjaka u proizvodnji da provedu integraciju, razina same integracije u proizvodu i u proizvodnim procesima.
 • CIM je najkorisniji kada tvornica već ima uvedenu visoku razinu ICT tehnologije u proizvodnji, kao što je CAD/CAM, sposobnost planiranja procesa i banke podataka.

CIVILNO DRUŠTVO

 • zajednički naziv za sve vrste organizacija i udruga koje nisu povezane s vladinim sektorom nego predstavljaju strukovne udruge, interesne skupine ili dijelove društva.
 • taj pojam uključuje npr. sindikate, udruge poslodavaca, lobističke grupe za zaštitu okoliša, skupine koje zastupaju interese žena, poljoprivrednika, invalida itd.
 • budući da su takve organizacije stručne u određenim područjima i budući da provode i nadgledaju politike Europske unije, EU ih često i rado konzultira i traži od njih da se dodatno uključe u postupak kreiranja novih politika Unije.

CNC

 • computer numerical control.
 • računalom upravljani alatni strojevi.
 • predstavljaju daljnji korak u razvoju NC (numerical control) alatnih strojeva,
 • CNC alatni strojevi imaju manje-više iste dijelove kao i ručno upravljani strojevi. Bitna razlika je dodatak u upravljačkoj (CNC) jedinici i servomotorima na svim osovinama. CNC računa koordinate (ili to radi  CAD/CAM jedinica povezana sa strojem ) i upravlja servomotorima koji pomiču alat.
 • CNC alatni stroj je izvršni, proizvodni dio CAD/CAM sustava.

CNC STROJ

CNC stroj

(Izvor slike: http://www.istockphoto.com/...)

 CONDITIO SINE QUA NON

 • lat.- uvjet bez kojega se ne može, prijeko potreban uvjet.

COPICS

 • Communications Oriented Production Information and Control System,
 • veliki i složen softver, informatički ERP sustav za upravljanje proizvodnjom uz podršku računala.
 • radio je na računalu  IBM S/370.
 • IBM je sustav zamislio 1960. za planiranje proizvodnje, objavio ga je 1979., a 1981. zamijenjen je novom verzijom nazvanom  COPICS II. Prestao ga je prodavati 1994.
 • u ranim 1990-tim IBM je lansirao MAPICS MRP II, sličan sustav za računalo AS/400s.

CORELDRAW

 • grafički softver,
 • proizvodi ga kanadsko poduzeće Corel Corporation, skraćenica od Cowpland Research Laboratory, osnovano 1985. godine.
 • Corel je poznat po svojim programima kao što su: CorelDRAW, Paint Shop Pro i drugim.

CORE BUSINESS

 • osnovna djelatnost poduzeća.
 • poslovna aktivnost poduzeća u kojoj postiže najveći uspjeh i profit, obično djelatnost s kojoj je poduzeće osnovano i počelo poslovati.

 COST-BENEFIT ANALIZA

 • engl. - cost-benefit analysis
 • analiza društvenih troškova i koristi.
 • metoda ekonomskeanalize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci nekog poslovnog  pothvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit). Važna je za donošenje ispravne odluke i za korekciju projekata.
 • posebna financijska tehnika, odnosno računski postupak posljedica ulaganja u neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat. S jedne strane zbrajaju se svi prihodi i koristi pothvata, a s druge strane svi troškovi i gubici pothvata. Svi prihodi i koristi, troškovi i gubici moraju biti kvantificirani i svedeni na jednako mjerljivu jedinicu, najčešće ipak novac. Ukoliko je omjer prihoda i koristi i troškova i gubitaka, odnosno koeficijent veći od jedan, dakle ukoliko prihodi i koristi nadmašuju troškove i gubitke, riječ je o financijski isplativom pothvatu. Naravno, vrijedi i obratno.

CRANE - MREŽA POSLOVNIH ANĐELA

 • Croatian Angel Network.
 • hrvatska mreža poslovnih anđela, odnosno privatnih investitora zainteresiranih za ulaganja u proizvodne i inovativne tvrtke u vrlo ranom stadiju razvoja.
 • Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE) jest neprofitna udruga koja okuplja poslovne anđele iz Hrvatske i inozemstva koji imaju interes ulagati u inovativne projekte. CRANE je pokrenut zajedničkom inicijativom partner institucija Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, Poteza Ventures, Hrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije, Udruge za poticanje softverskog i online poduzetništva ‘Initium’ i nekolko uspješnih poduzetnika
 • poslovni anđeli CRANE mreže su neformalni individualni investitori koji pružaju:
 • know-how (tehničko i poslovno znanje, poznavanje određene industrije, poslovne kontakte, itd.)
 • ulaganje u rasponu od 25.000 do 250.000 Eura (više ulagača — sindicirano ulaganje)

CROBEX

 • službeni indeks zagrebačke  burze.

CROSS

 • Croatian Systems Society.
 • Hrvatsko društvo za sustave.
 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 •  Savska 16/5A, 10 000 Zagreb.
 • utemeljeno je 6. prosinca 1991.

CRTEŽ (u tehnici)- vidi nacrt

 • nije isti kao crtež u likovnoj umjetnosti.
 • tehnički crtež,
 • vizualni prikaz dijela, sklopa ili proizvoda,
 • osnovni i najvažniji dokument tehničke dokumentacije,
 • daje izgled i tehničke značajke dijela, odnosno proizvoda,
 • osnovni konstrukcijski dokument koji daje sve podatke koji   definiraju izgled i tehničke karakteristike tog dijela.
 • crtež je jednoznačno označen brojem crteža i brojem dijela koji je prikazan.
 • definira oblik s preciznim mjerama (kotama), tolerancijama, obradom površine, materijalom, ostalim tehničkim  podacima i  definiranim načinom  spajanja dijelova,
 • nacrt se radi rukom ili na računalu.

zaglavlje nacrta:

 • standardizirani prostor na nacrtu u koji se upisuju osnovni podaci o nacrt nužni za njegovu ispravnu uporabu.
 • sadrži podatke nužne za identifikaciju i razumijevanje sadržaja nacrta.
 • naziv nacrta (predmeta),
 • broj nacrta.
 • datum izrade ili promjene nacrta.
 • imena i potpise osoba odgovornih za izradbu i kontrolu nacrt.
 • uz nacrt je vezana i sastavnica koja je ili dio nacrta ili je dokument fizički odvojen od nacrta, ali povezan istim brojem.

NacrtPoklopac

Crtež-nacrt

(Izvor slike: http://www.prokona.eu/...)

 

SLOVO Č

ČEK

 • vrijednosni papir izdan u obliku propisanom zakonom kojim njegov izdavatelj (trasant) daje nalog drugoj osobi (trasatu) da iz njegova pokrića isplati određeni iznos novca korisniku čeka (remitentu).
 • ček se izdaje samo na banku kod koje izdatnik čeka ima pokriće kojim može raspolagati.
 • ček se plaća po viđenju.
 • izdavanje čekova bez pokrića krivično je djelo.

ČEKANJE (u radnim odnosima)

 • kad zaposlenik čeka da se ponovno otvori njegovo radno mjesto ili kad još nezaposlen čeka svoj red (biti na čekanju; biti na listi čekanja ).
 • nekadašnji radnopravni propisi (prije 1996. godine) omogućavali su poslodavcima da radnike upute na „čekanje“ za vrijeme prekida rada.
 • u biti, za vrijeme „čekanja“ poslodavac šalje radnike kući bez obveze dolaska na posao kada nema dovoljno posla, a postoji mogućnost da se zaposlenik kasnije ponovo pozove natrag na posao.
 • poslodavci se ne odlučuju za otpuštanje radnika, već na poduzimanje mjera kako bi sebi smanjili financijska opterećenja za neko vrijeme, a da s druge strane radnici budu zadržani u radnom odnosu.
 • radnici takvu mjeru često doživljavaju kao prvu stepenicu prema otkazu, no, to i ne mora biti tako, ali ipak češće jest.
 • današnji Zakon o radu koji je na snazi u Republici Hrvatskoj ne poznaje termin "slanja radnika na čekanje". Osoba je u radnom odnosu kod određenog poslodavca ili nije, te sukladno tome ostvaruje prava koja joj iz radnog odnosa pripadaju.

ČETIRI SLOBODE

 • jedno od najvećih dostignuća EU sigurno je stvaranje područja bez unutarnjih granica u kojemu se (1) ljudi, (2) dobra, (3) usluge i (4) kapital mogu slobodno kretati.
 • zajednički nazivnik za te četiri slobode kretanja jest “the four freedoms” ili “četiri slobode”.

ČIKAŠKA ŠKOLA

 • Chicago School of Economics.
 • naziv za skupinu ekonomista iz Chicaga među kojima su najznačajniji Milton Friedman (1912–2006., dobitnik Nobelove nagrade 1976.), Henry Simons i George Stigler.
 • neoklasična škola ekonomije.
 • izraz je skovan u i odnosi se na skupinu profesora na Ekonomskom odjelu Sveučilišta u Chicagu
 • zalažu se slobodno tržište koje vide kao najefikasnije sredstvo organizacije ekonomskih resursa uz jaki skepticizam prema državnoj intervenciji
 • povezani su i s pojmom „Dečki iz Chicaga“ (Chicago Boys, u 1970-tim.). To je bila skupina čileanskih ekonomista obrazovanih na Sveučilištu u Chicagu pod vodstvom Miltona Friedmana i Arnolda Harbergera, kao podružnica Ekonomskog odjela na Catholic University of Chile. To obrazovanje je bilo rezultat Chile projekta organiziranog 1950. od strane Američkog ministarstva vanjskih poslova i financirano kroz Ford Foundation s velikim utjecajem na čileansku ekonomsku teoriju.
 • smatra se da su pripadnici Čikaške škole kreatori koncepta privatizacije („ubrzane privatizacije“) u postkomunističkim zemljama poslije 1990. godine koja je donijela tzv. „tajkunsku privatizaciju“ i u velikoj mjeri razorila ta društva i u moralnom i u gospodarskom smislu.

milton-friedman1-667x487

Milton Friedman (1912.–2006.)

(Izvor slike: https://www.bitcoinnews.com.br/...)

ČINIDBA

 • svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je dužnik na temelju obveznog odnosa dužan izvršiti vjerovniku. Naziva se još predmetom obveze ili prestacijom. Činidba je objekt obveznopravnih odnosa.
 • da bi se neka radnja ili propuštanje smatralo činidbom, mora imati sljedeće karakteristike:

                 1.mora biti ljudska radnja;

                 2.mora imati imovinski karakter;

                 3.mora biti moguća,

                 4.mora biti pravno dopuštena

                 5.mora biti određena ili bar odrediva.

 • sadržaji činidbe mogu se svesti na četiri tipična klasična izraza:
  a) davanje (dare) – činidba davanja stvari. Kad se kaže da je sadržaj činidbe dare, tada se pod tim razumijeva da je dužnik dužan vjerovniku pribaviti vlasništvo ili neko drugo stvarno pravo na stvari;
 1. činjenje (facere) – pod činidbom kojoj je sadržaj označen kao “činjenje” danas se razumijeva činidba rada, a to je činidba koja se ispunjava trošenjem radne snage uz pomoć mehaničkih sredstava ili bez njihove pomoći;
  c) propuštanje (non facere) – pod propuštanjem se razumijeva neizvršavanje određenih radnji od strane obveznika koje bi on inače mogao obavljati da se nije protivno obvezao;
 2. trpljenje (pati) – pod trpljenjem se razumijeva nesprečavanje tuđe radnje koju bismo bili ovlašteni spriječiti da se nismo obvezali trpjeti je.

D

DAMPING

 • prodaja robe ispod cijene koštanja.
 • osvajanje novih tržišta prodajom robe po nerealno niskim cijenama.
 • prodaja u inozemstvu proizvoda po cijeni nižoj od važeće u zemlji proizvođača, odnosno prodaja po cijeni ispod troškova proizvodnje (dampinške cijene često ne pokrivaju ni varijabilne troškove proizvodnje).
 • kao poslovna strategija, to je način utvrđivanja spomenutih cijena radi postizanja određenih ciljeva – osvajanja tržišta nekog proizvoda, tržišta neke zemlje, istiskivanja, odnosno uništavanja konkurencije u zemlji u kojoj se prakticira damping (u ovom posljednjem slučaju riječ je o tzv. grabežljivom (engl. predatory) dampingu.
 • najčešće prisutan na razvijenim tržištima, naročito 80-ih godina. Na takvim tržištima izvoznici vide najbolje prilike za ekspanziju, a damping je jedan od načina da se domaća industrija učini nekonkurentskom, odnosno ako se provodi do ekstrema može prisiliti domaće proizvođače da napuste posao. Jednom kada je to postignuto, cijena uveze robe može biti povećana. Ukratko, izvoznik može prakticirati damping s malim profitom kratkoročno, ali s vrlo velikim dugoročno.
 • zemlje obično uvode globe i određuju propise radi onemogućavanja takvog uvoza, tj. dampinga (antidamping).

DEČKI IZ ČIKAGA

 • engl.- Chicago Boys,
 • skupina mladi ekonomista koji su obrazovani na Sveučilištu u Chicagu pod utjecajem Miltona Friedmana i provodili „ubrzanu privatizaciju“ po načelu „Doktrine šoka“ u raznim zemljama, od Chilea do postkomunističkih zemalja.
 • donijeli su mnogo zla i mnogo nesreće u zemljama koje su iz komunizma prelazile u kapitalizam.
 • najpoznatiji među njima je Jeffrey Sachs, koji je djelovao u Rusiji, Jugoslaviji, a i u Hrvatskoj.

DEFLACIJA

 • označava pad opće razine cijena.
 • pad cijena praćen je i padom zaposlenosti i bruto društvenog proizvoda                   

DEINDUSTRIJALIZACIJA

 • proces opadanja udjela prerađivačkog sektora u gospodarstvu neke zemlje
 • prof.dr. J. Županov - definira deindustrijalizaciju kao zatvaranje postojećih industrijskih poduzeća bez njihove zamjene nekim novim, profitabilnijim i u drugačijem modelu – „model prazne ljušture“, kada poduzeće koje još formalno egzistira kao pravno-ekonomski subjekt, ali je ekonomski degradirano u praznu ljušturu (proizvodnja se ugasila, ništa ne prodaje, ne isplaćuje plaće, ne isplaćuje poreze i doprinose).

DEMINGOV KRUG  (PDCA krug, Krug kvalitete)

 • metodologija neprekidnog poboljšavanja.
 • temelji se na načelu kojeg je William Edwards Deming (1900.-1993.), pionir kvalitete, učinio poznatim i afirmirao u praksi pod nazivom Demingov krug (PDCA krug).
 • drugi naziv je Shewhartov ciklus, prema čovjeku koji je prvi predstavio model stalnog poboljšanja.
 • PDCA ciklus potiče na metodičan pristup rješavanja problema i provedbe rješenja.
 • poduzimanjem propisanih koraka, tvrtka svaki put iznalazi još kvalitetnije rješenje problema, tj. poboljšanje procesa kako realizacije, tako i poslovanja u cjelini.
 • metodologija se temelji na primijenjenom procesnom pristupu.
 • PDCA je neprekidan krug planiranja, realizacije, provjere i djelovanja.

 U identificiranim poslovnim procesima poduzimaju se sljedeće radnje:

 • P (eng.plan) – PLANIRAJ - planiranje i uspostavljanje ciljeva i procesa nužnih za ostvarivanje rezultata u skladu sa zahtjevima kupca i politikom organizacije.
 • D (eng.do) – URADI - primjena tih procesa.
 • C (eng.check) – PROVJERI - nadziranje i mjerenje procesa i proizvoda s obzirom na postvljenu politiku, ciljeve i zahtjeve
 • A (eng.act) – DJELUJ - poduzimanje radnji za daljnje poboljšavanje procesa

 

 • interakcija PDCA metodologije i procesnog pristupa čine bit sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.
 • Plan-Do-Check-Act (PDCA) je načelo na kojem počivaju svi sustavi upravljanja, uključujući ISO 9001 i ISO 31000.
 • praćenjem PDCA ciklusa omogućuje se učinkovito upravljanje i stalno poboljšanje efikasnosti poduzeća.

PDCA-ISO-9001-2008

Demingov krug, PDCA krug

(Izvor slike: https://www.slideshare.net/...)

DEPOZITI

 • polog novca u banku ili štedionicu.
 • novčana sredstva vlasnika koje banka prikuplja na svojim računima i iz kojih financira svoje aktivnosti.
 • depoziti u bankama dijele se na:
 • depozite po viđenju – mogu se podići po želji
 • ročne depozite – oročene na određeni rok

DEPRECIJACIJA

 • obezvređivanje novca
 • obično se misli na deprecijaciju valute - pad vrijednosti jedne valute izražen preko tečaja u drugoj valuti.

DEPRESIJA (u krizi)

 • nastupa u krizi kada  smanjenje izlaznih vrijednosti BDP-a traje duže od dva uzastopna kvartala.

DEVALVACIJA

 • latinski: devalvare = smanjiti vrijednost
 • jednokratno smanjenje vrijednosti domaće valute u odnosu na stranu valutu u sustavu fiksnog tečaja. (Povećanje vrijednosti domaće valute naziva se revalvacija)
 • smanjenje vrijednosti neke valute u odnosu prema nekoj čvrstoj valuti ili vrijednosti zlata.
 • službena promjena pariteta neke nacionalne valute utvrđivanjem njezine niže vrijednosti u odnosu na neku stabilnu valutu ili u odnosu na neko drugo mjerilo.
 • čin izravnavanja unutrašnje (niže) vrijednosti novca izražene u njegovoj kupovnoj moći na domaćem tržištu i njegove neopravdano više vanjske vrijednosti izražene u deviznom tečaju. Unutrašnja i vanjska vrijednost novca prethodno se u nekom razdoblju smanjuju bez odluke monetarnih vlasti. Ovo smanjivanje intervalutarne vrijednosti novca koje nastaje na tržištu bez odluke monetarnih vlasti naziva se deprecijacijom.
 • iznenadan pad vrijednosti jedne valute u odnosu na druge valute. Do devalvacije dolazi kada troškovi neke zemlje rastu brže od troškova njezinih konkurenata i kada njezin izvoz više nije cjenovno konkurentan.

DEVIZE

 • sredstvo međunarodnih plaćanja.
 • potraživanja od druge zemlje koja glase na stranu valutu, stečena po bilo kojoj osnovi i bez obzira na način raspolaganja. Mogu biti u formi prenosivih tražbina kod inozemnih banaka i financijskih organizacija, prenosivih inozemnih vrijednosnih papira koji glase na stranu valutu (mjenice, čekovi, obveznice i sl.), obračunskih jedinica, specijalnih prava vučenja (SPV), inozemnog gotova novca, a odskora i u obliku elektroničkih izvješća o međunarodnim dugovanjima i potraživanjima
 • efektivne strane novčanice na blagajni ili u trezoru nisu devize nego strana valuta. One postaju devize kada se pošalju u inozemstvo i odobre deviznim računu

DEVIZNI RAČUNI

 • tekući računi koje kod banaka vode fizičke i pravne osobe u stranoj valuti.

DIONICA

 • vrijednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom dijelu vlasništva dioničkog društva.
 • razlikujemo redovne dionice i povlaštene dionice. Povlaštenim dionicama ostvaruju se određena prava u pitanjima raspodjele dobiti ili upravljanja dioničkim društvom.
 • dionice glase na ime ili donositelja.

DIONIČAR

 • vlasnik dionice.
 • osoba koja si osigurava udio u dobiti dioničkog društva, a u slučaju likvidacije, u likvidacijskoj masi društva nakon što su podmireni interesi vjerovnika.

DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.)

 • trgovačko društvo kapitala u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničko društvo može osnovati i samo jedna osoba.
 • dioničko društvo je pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar. Društvo odgovara za svoje obveze svom svojom imovinom.
 • dioničari ne odgovaraju za obveze društva.
 • temeljni akt dioničkog društva je statut (ako društvo osniva više osnivača) ili izjava o osnivanju (ako društvo osniva jedan osnivač). Njime se uređuje unutarnji ustroj društva.

DIONIK

 • dionik" – prijevod engleskog termina "stakeholder".
 • svatko tko pridonosi uspjehu te ima koristi od nekog poduzeća uključujući dioničare, zaposlene, te one na koje rad poduzeća utječe, kao što su dobavljači, potrošači,  lokalne zajednice, lokalno gospodarstvo, turisti i posjetitelji, potencijalni investitori, različiti lobiji i grupe za pritisak, mediji i sl.

DIREKTNA PRODAJA

 • marketing i prodaja izravno potrošačima, izvan dućana, najčešće dolaskom u kuću kupcu

DISKONT

 • popust na cijenu.
 • gotovinski popust je sniženje cijene odobreno nekome tko robu plaća odmah, gotovinom ili gotovinskim ekvivalentom.

DIVERZIFIKACIJA

 • proširenje asortimana proizvodnje ili prodaje neke robe.
 • u investicijama označava investiranje sredstava u vrijednosne papire brojnih različitih kompanija i drugih pravnih osoba.
 • diverzifikacijom ulaganja smanjuje se rizik ukupnog portfelja vrijednosnih papira jer svako ulaganje ima svoju frekvenciju vjerojatnosti ostvarivanja pojedinih rezultata.

DIVIDENDA

 • dio dobiti poduzeća koji se isplaćuje dioničarima.
 • Visinu dividende određuje skupština dioničkog društva. Obično se visina dividende određuje u postotku od vrijednosti dionice.
 • dividende su uplate od strane korporacija svojim dioničarima. It is the portion of corporate profits paid out to stockholders. [ 1 ] When a corporation earns a profit or surplus, that money can be put to two uses: it can either be re-invested in the business (called retained earnings ), or it can be distributed to shareholders.

DJELATNOSTI OBRTA

 • obrtnik kod otvaranja obrta može registrirati jednu ili više djelatnosti, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
 • slobodni obrti mogu obavljati sve gospodarske djelatnosti koje nisu zakonom zabranjene, dok su povlašteni i vezani obrti oni predviđeni Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.

DJELOTVORNOST

 • pokazuje jesmo li cilj ostvarili ili ne i u kojem iznosu, ali se ne pazi na troškove koji su kod toga ostvareni.
 • u proizvodnji se to može prikazati primjerom – proizveli smo proizvod u roku i kvaliteti, ali nismo pazili na troškove proizvodnje. (Kod efikasnosti se rezultat koji je ostvaren dijeli s troškovima -ukupnim naporima- koji su za to bili potrebni)

DNEVNICA

 • novčani iznos djelatniku za službeno putovanje.

 DOBIT (vidi profit)

 • engl.– profit.
 • financijski rezultat.
 • označava razliku između prihoda i troškova. Prihod mora biti veći od troškova. Ukoliko je prihod manji od troškova, tvrtka ima gubitak.
 • dobit označava zaradu, tj. pozitivnu razliku u odnosu uloženog i dobivenog.
 • riječ vuče svoje korijene još iz latinskog jezika, gdje je značila "pravljene (ostvarivanje) napretka", a direktno u hrvatski jezik dolazi od francuske riječi "profit" - označava pozitivan prihod na investiciju od strane individualca ili poslovne operacije.
 • veličina neto rezultata koja se dobije na taj način da se od ukupnih prihoda oduzmu ukupno nastali troškovi.

DOKTRINA ŠOKA

DOT-COM BUBBLE

 • ostali nazivi - internetski mjehur, mjehur Silicijske doline, dot-com boom, Internet bubble, dot-com collapse, Information technology bubble,
 • špekulantski mjehur koji je trajao (“napuhavao se”) od 1997. do 2000. godine na vrijednostima internetskih startup kompanija u Silicijskoj dolini i dosegao svoj vrhunac 10.ožujka 2000.
 • mjehur je prsnuo kada se vrijednost tih kompanija strmoglavila u razdoblju od 1999. do 2001. godine
 • neke od tih kompanija su se poslije oporavile.

DOZNAKA

 • prvenstveno komercijalni pojam kojim se označava plaćanje prijenosom novčanog potraživanja na određeni račun vjerovnika u banci ili financijskoj instituciji.
 • i zbog pravnih okolnosti (zabrana plaćanja tzv. gotovim novcem preko određene svote između pravnih osoba u unutrašnjem prometu i načelna zabrana plaćanja tzv. gotovim novcem u deviznim propisima i ograničenja u prijenosu tog novca preko državnih granica) i zbog životnih okolnosti (nepraktičnost), plaćanja između pravnih osoba prvenstveno se obavljaju tako što dužnik dade nalog banci ili financijskoj instituciji kod koje ima račun da provede plaćanje. A  prijenos sredstava (novčanog potraživanja) sa svoga računa na račun vjerovnika, provodi se neposredno (ako i vjerovnik i dužnik imaju račun kod iste banke, odnosno institucije) ili preko jedne ili više banaka.
 • ovakav postupak kolokvijalno se označuje riječju doznaka (novčane obveze i plaćanje).

DRUŠTVO KAPITALA

 • utemeljuje jedna ili više fizičkih i/ili pravnih osoba na način da povezujući se ili udružujući uloge formiraju kapital. Društvo kapitala ima svoj definirani temeljni kapital.
 • u društvu kapitala nema osobne odgovornosti članova društva tj. dioničara, već za obveze društva odgovaraju do visine svojih temeljnih uloga.

DRUŠTVO OSOBA

 • u društvu osoba članovi su prvenstveno vezani svojom osobnošću i radom, a prema trećima odgovaraju solidarno cjelokupnom imovinom.
 • to su: javno trgovačko društvo, komanditno društvo i gospodarsko interesno udruženje.

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ( d.o.o.)

 • trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed ugovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može pri osnivanju preuzeti više temeljnih uloga, ali ih kasnije može steći.
 • poslovni udjeli ne mogu se izraziti u vrijednosnim papirima.
 • najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj.

DRŽAVNE POTPORE

 • oblik pomoći koje daje država ili neko drugo javno tijelo pod njezinom kontrolom određenom poduzetniku ili sektoru na diskrecijskoj osnovi, s mogućim učinkom na narušavanje tržišnog natjecanja i trgovine između Republike Hrvatske i država članica Europske unije. 
 • državne potpore su regulirane:
 • Zakonom o državnim potporama (NN 140/2005, 40/2011).
 • Uredbom o državnim potporama (50/2006).

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 • www.dziv.hr.
 • Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.
 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske tijelo je državne uprave koje obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva.
 • Zavod provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi (zaštitni znakovi), industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda), te se bavi pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću.
 • djelatnost Zavoda u zakonodavnom i stručnom dijelu uključuje i područje autorskog prava i srodnih prava.
 • osim zakonodavne i stručne djelatnosti te postupaka priznanja prava, važan dio djelovanja Zavoda predstavlja informacijska i servisna djelatnost iz područja intelektualnog vlasništva, te suradnja s ostalim institucijama za provedbu prava intelektualnog vlasništva i potporu inovacijskoj djelatnosti, kao i suradnja s gospodarskim i znanstvenoistraživačkim entitetima.

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

 • Zagreb, Ulica grada Vukovara 284/6.
 • www.dzm.hr.
 • DZM kao tijelo državne uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na uspostavu, koordinaciju i nadziranje nacionalnog mjeriteljskog sustava i to kroz: 

            - uspostavu mjernog jedinstva u Republici Hrvatskoj i osiguranje povjerenja u rezultate mjerenja provedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa,

             - poticanja slobodne trgovine i uklanjanja mogućnosti prepreka u toj trgovini,

             - donošenja i provođenja mjeriteljskih propisa kroz funkcije nadzora i inspekcije

DUE DILIGENCE

 • ispitivanje svih relevantnih činitelja za novu emisiju vrijednosnih papira koje u poduzeću emitentu vrši institucija koja odgovara za točnost podataka navedenih u prospektu kojim se emisija i emitent predstavljaju potencijalnim kupcima.
 • ispituju se pravni status, uspješnost poslovanja, bilance, tržišni položaj i perspektiva, te druge odlike emitenata.

DUGOTRAJNA IMOVINA

 • sva sredstva koja trajno služe poslovnom procesu u poduzeću i unovčiva su u rokovima dužim od godine dana. Svrha ovog oblika imovine nije preprodaja.
 • može se raščlanjivati prema različitim kriterijima. U financijskim izvješćima uobičajena je sljedeća bilančna raščlana:
 • nematerijalna imovina: osnivački izdaci, izdaci za istraživanje i razvoj, patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava, goodwill, predujmovi za nematerijalna sredstva;
 • materijalna imovina: zemljište i šume, građevinski objekti, postrojenja i oprema (strojevi), alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva), predujmovi za materijalna sredstva, materijalna sredstva u pripremi, stambene zgrade i stanovi, ostala materijalna imovina;
 • financijska imovina: udjeli (dionice) u povezanim poduzećima, zajmovi povezanim poduzećima, sudjelujući interesi (participacije), ulaganja u vrijednosne papire, dani krediti, depoziti i kaucije, obvezna dugoročna ulaganja, otkup vlastitih dionica, ostala dugoročna ulaganja;
 • potraživanja: potraživanja od povezanih poduzeća, potraživanja po osnovi prodaje na kredit, ostala potraživanja.

DUNBAROV BROJ

 • teoretska kognitivna granica broja ljudi s kojim pojedinac može održavati stabilne društvene odnose. To su odnosi u kojima pojedinac zna tko je svaka osoba, te u kojem je odnosu svaka osoba sa ostalim osobama.
 • oni koji zagovaraju ovu teoriju kažu da broj veći od Dunbarovog broja općenito zahtijeva rigoroznija pravila, zakone i pojačane norme kako bi se održala stabilna i kohezivna grupa.
 • ne postoji precizna vrijednost za Dunbarov broj, ali često citirana aproksimacija je broj 150.
 • tim brojem se objašnjava (ne)sposobnost menadžera da upravlja organizacijama određenih veličina.
 • taj broj je nazvan po britanskom antropologu Robinu Dunbaru koji je otkrio korelaciju između veličine mozga primata i prosječne veličine društvene skupine.

DVOJNO KNJIGOVODSTVO

 • dvojno (dvostavno) knjigovodstvo temelj je suvremenog računovodstva, a neki kažu da je time omogućen razvoj kapitalizma.
 • zaokruženi i cjeloviti sustav na dokumentaciji zasnovanog evidentiranja već nastalih poslovnih promjena
 • metoda knjiženja kod kojeg se stanje i svaki poslovni događaj knjiži dvostruko. Pojam je prirodno nastao zbog dvostruke prirode poslovnih događaja.
 • načelo dvojnog knjigovodstva je osnovica knjigovodstva. To znači da se svaka poslovna promjena  koja ispunjava uvjete za evidentiranje iskazuje (barem) na  dva konta, od kojih jedan konto duguje, a drugi konto potražuje.
 • onaj tko daje POTRAŽUJE, onaj tko uzima DUGUJE
 • izumiteljem dvostavnog (dvojnog) knjigovodstva smatra se Benedikt Kotruljević (Benko Kotruljić, Dubrovnik oko 1400.-1468.) hrvatski trgovac, ekonomist, diplomat i humanist.  U talijanskim izvorima se naziva Benedetto Cotrugli a u latinskim Benedictus de Cotrullis. Knjigu o umijeću trgovanja napisao je 1458. – kao prvi veliki svjetski ekonomist, prvu knjigu u svijetu o umijeću trgovanja.
 • najveći odjek naišla su Kotruljevićeva stajališta i upute iz XIII. poglavlja "O urednom vođenje poslovnih knjiga u trgovini". U tom poglavlju je prvi u svijetu upotrijebio sintagmu – dupple partite – dvostruke stavke iz koje se poslije razvio pojam partita doppia – dvostavno knjigovodstvo. "I tako svaka stavka koja se upisuje u glavnu knjigu mora biti upisana dva puta, jednom označavajući dužnikom onoga koji duguje, drugi put označavajući vjerovnikom onoga koji potražuje. Također moraš prije uknjižiti, a  zatim izdati, prije primiti, a  zatim upisom anulirati…", piše Kotruljević.

Benedikt_Koturljevic

Benedikt Kotruljević (1416.-1469.)

(Izvor slike: http://www.zagrebacki.info/...)

DVOSTRUKO OPOREZIVANJE

 • situacija u kojoj dvije porezne vlasti istog ranga oporezuju za isto razdoblje isti porezni objekt istim ili sličnih porezom tako da je on oporezovan teže nego da ga je oporezovala samo jedna od tih vlasti.
 • može biti pravno, kad se dvostruko oporezuje ista osoba (npr. kad se nerezident tereti porezom na dividende što ih plaća rezidentska kompanija u zemlji u kojoj nastaju dividende i u zemlji u kojoj je on rezident), ili ekonomsko kad se više od jedne osobe oporezuje po istoj osnovi (npr. kad kompanija plaća porez na profite, a dioničari još odvojeno plaćaju porez na dividende isplaćene iz tih oporezovanih profita). Može biti unutrašnje, obično unutar federacije, ili međunarodno, kad se istom poreznom obvezniku po istoj poreznoj osnovi nameću porezi u dvije države (npr. oporezivanje dohotka u zemlji u kojoj dohodak nastaje i u zemlji rezidentstva primaoca takvog dohotka).
 • međunarodno dvostruko oporezivanje može se izbjeći ili ublažiti jednostranim mjerama ili bilateralnim sporazumima. Postoje poznati modeli izbjegavanja dvostrukog oporezivanja (npr. model OECD-a ili model OUN). Sporazumima se pravo na oporezivanje određenog dohotka obično odjeljuje samo jednoj zemlji: onoj u kojoj se dohodak stvara ili onoj u kojoj je primalac dohotka rezident.
 • ponekad i obje zemlje mogu nametati porez, ali se ograničava pravo pojedine zemlje na određeni postotak poreza. Zemlje rezidentstva obično izbjegava dvostruko oporezivanje izuzimanjem od oporezivog dohotka onog dohotka na koji je plaćen porez u inozemstvu, ili odbijanjem od porezne obveze poreza plaćenog u drugoj zemlji.

SLOVO E

E-BUSINESS (eBusiness)

 • Electronic business (elektroničko poslovanje)  ili internetski biznis se može definirati kao primjena informacija i komunikacijskih tehnologija (ICT) za podršku svim djelatnostima u poslovanju. Elektronička trgovina
 • se usredotočuje na  korištenje ICT-a za trgovanje, odnosno izmjenu proizvoda i usluga između poduzeća, skupina i pojedinaca .
 • metode e-businessa omogućuju poduzećima da povezuju svoje unutarnje i vanjske procesne sustave, da budu bliži dobavljačima i partnerima i da bolje zadovolje potrebe i očekivanja svojih kupaca.
 • u praksi e-business je mnogo više od e-trgovine.
 • pojam e-business je prvi koristio IBM marketing i Internet tim 1996. godine.

EEZ

 • kratica za European Economic Community ili Europsku ekonomsku zajednicu – jednu od tri Europske zajednice ustanovljene 1957. godine radi ekonomske integracije Europe.
 • isprva je okupljala šest zemalja: Belgiju, Francusku, Njemačku, Italiju, Luksemburg i Nizozemsku. Kada je 1993. godine Ugovor iz Maastrichta stupio na snagu, EEZ je preimenovana u Europsku zajednicu (EZ) ili European Community (EC), koja čini osnovu današnje Europske unije.

EFEKT LEPTIRA

 • engl. - butterfly effect.
 • osjetljiva reakcija na najmanju promjenu.
 • u matematičkim modelima za opis promjene vremena pokazalo se kako minimalno odstupanje kod naizgled beznačajnih parametara može preokrenuti rezultat u njegovu suprotnost. Takvo ponašanje postalo je poznato kao efekt leptira: modelski proračuni pokazuju kako udarac krilima leptira može prouzročiti olujno nevrijeme na drugom kontinentu. U poduzetničkoj praksi ovakvi su efekti poznati već duže vrijeme.
 • uobičajeno načelo kaže kako mali uzrok ima male posljedice, a veliki velike. U stvarnosti su međutim prisutne najrazličitije kombinacije uzroka i posljedica, među kojima ne postoje predvidivi odnosi. Tako mali uzrok može dovesti do malih i/ili velikih posljedica, kao i veliki. Problem je u nepredvidivosti odnosa između uzroka i posljedica.
 • izgradnja strategijskog radara te prikupljanje tihih signala olakšava prepoznavanje nadolazećih promjena još u njihovu ranom stadiju te omogućuje pravodobno prilagođavanje poduzeća budućim izazovima, odnosno izbjegavanje velikih posljedica.

EFEKTIVNOST (vidi djelotvornost)

EFIKASNOST

 • ostvarivanje nekog ekonomskog cilja sa minimumom troškova, napora ili gubitaka.
 • pokazatelj odnosa otputa (učinka, prihoda, doprinosa, koristi) prema inputima (resursima, troškovima, ulaganjima)
 • kod efikasnosti se rezultat koji je ostvaren dijeli s troškovima (ukupnim naporima) koji su za to bili potrebni
 • u proizvodnji to znači da proizvodimo proizvod u roku i kvaliteti, ali uz minimalne  troškove
 • sličan pojam je ekonomičnost.

EFTA

 • kratica organizacije čiji je engleski naziv European Free Trade Association, Europska organizacija za slobodnu trgovinu.
 • osnovana je 1960. godine kako bi promicala slobodnu trgovinu među njenim zemljama članicama.
 • izvorno je organizacija okupljala sedam zemalja: Austriju, Dansku, Norvešku, Portugal, Švedsku, Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Finska se pridružila 1961., Island 1970. i Lihtenštajn 1991. godine. U 1973. Danska i UK napustile su EFTA-u i pridružile se EEZ-u (vidi gore). Slijedio ih je Portugal 1986. i 1995. Austrija, Finska i Švedska. Današnje članice EFTA-e su Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska.

EGP (EEA)

 • kratica koja označuje Europski gospodarski prostor (European Economic Area), koje čine Europska unija i sve zemlje EFTA-e, osim Švicarske.
 • sporazum o EEA-u, koji je stupio na snagu 1. siječnja 1994., omogućuje da Island, Lihtenštajn i Norveška budu uključeni u zajedničko tržište, ali da pri tome ne uživaju sve povlastice niti dijele odgovornosti zemalja članica EU.

EKONOMIČNOST

 • nastojanje da se utroškom određene količine vrijednosti stvori što veća vrijednost
 • mjeri se pokazateljem koji izražava odnos ukupnog prihoda i ukupnih troškova.
 • sličan pojam je

EKONOMIJA

 • dolazi od grčke riječi Oikonomia - upravljanje kućom ili oikos - kuća, domaćinstvo i nomos - zakon, pravilo o upravljanju
 • prema američkom nobelovcu Samuelsonu to je znanost koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizveli određena dobra i usluge kako bi što bolje zadovoljili svoje potrebe.
 • znanost koja proučava ekonomske djelatnosti uopće ili zasebna gospodarska područja, poduzeća i slično.
 • izučava načine na koje ljudi i cijelo društvo nastoje zadovoljiti svoje materijalne potrebe i želje budući da sredstva koja im stoje na raspolaganju ne dopuštaju da se ona zadovoljavaju u potpunosti
 • skup pravila i vještina upravljanja domaćinstvom; gospodarstvo; razumna uporaba novca ili kakva drugoga sredstva radi postignuća najveće koristi uz najmanju žrtvu
 • u osnovi dvije su ključne zamisli u ekonomiji:
 • prvo: Sva su dobra oskudna. Ne postoji način da neka zemlja može proizvoditi beskonačne količine dobara. Iz toga proizlazi da bez obzira na to koliko ekonomija neke zemlje bila razvijena ona ne proizvodi dovoljno da bi mogla zadovoljiti čak i mali broj želja svih svojih stanovnika.
 • drugo: Pošto su želje neograničene, a dobra ograničena, ekonomija mora pronaći način da dobra proizvodi na najefikasniji mogući način. Efikasnost je, dakle, druga bitna odrednica suvremenih ekonomija.
 • ekonomija i ekonomika nisu identični pojmovi. Ekonomija je širi, a ekonomika uži pojam.
 • također, potrebno je razlikovati pojmove ekonomija i gospodarstvo. I u ovom slučaju ekonomija je širi pojam, jer je to društvena znanost, dok je gospodarstvo skup raznih ekonomskih aktivnosti na nekom prostoru (najčešće državi).

EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB

 • Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb,
 • efzg.unizg.hr.
 • Ekonomski fakultet Zagreb dio je Sveučilišta u Zagrebu.
 • početkom djelovanja današnjeg Ekonomskog fakulteta smatra se Visoka škola za trgovinu i promet u Zagrebu, formalno osnovana godine. Svrha je osnivanja Visoke škole za trgovinu i promet pružanje temeljite teorijske naobrazbe u područjima bankarstva, domaće i međunarodne trgovine, prometa, konzularne službe, osiguranja. U Visokoj školi su se također obučavali kandidati za nastavnike u višim trgovačkim školama, odnosno trgovačkim akademijama. Nastava je trajala 6 semestara. Broj se upisanih studenata neprekidno povećavao, tako da je u školskoj godini 1923./24. bilo upisano 1.125 studenata.
 • Visoka škola za trgovinu i promet godine prerasta zalaganjem ministra prosvjete Stjepana Radića, u Ekonomsko-komercijalnu visoku školu s pravnim položajem sveučilišnog fakulteta, a nastava se produljuje na 8 semestara. Ekonomsko-komercijalna visoka škola također je provodila postupak za stjecanje odnosno nostrifikaciju doktorata ekonomsko-komercijalnih znanosti.
 • Ekonomsko-komercijalna visoka škola prerasta godine u Ekonomski fakultet.
 • u Zagrebu je godine osnovana i Visoka privredna škola s dvogodišnjim studijem i nastavnim planom prilagođenim odraslim polaznicima s iskustvom u gospodarstvenoj praksi.
 • u godini Ekonomski fakultet i Visoka privredna škola ujedinjuju se u Fakultet ekonomskih nauka.
 • u godini integriraju se Fakultet ekonomskih nauka i Fakultet za vanjsku trgovinu u Ekonomski fakultet Zagreb.
 • od 1927. godine do 1. svibnja 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu uspješno je okončalo studij i diplomiralo ukupno 18.000 polaznika i obranjena je ukupno 501 doktorska disertacija u području ekonomskih znanosti.

EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB

 • Trg J.F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb. 
 • www.eizg.hr/hr,
 • javni znanstveni institut koji provodi znanstvena i razvojna istraživanja u polju ekonomije. Posvećen je provedbi empirijskih istraživanja u cilju što boljeg razumijevanja hrvatskog gospodarstva i identificiranja mjera ekonomske politike koje mogu djelovati na njegov rast i razvitak.
 • Institut je osnovan 1939. godine, a svoju dugovječnost zahvaljuje ustrajavanju na objektivnosti i kvaliteti znanstvenoistraživačkoga rada.
 • nepristranost znanstvenog rada proizlazi i iz činjenice da je  financiranje mješovito – oko 60 posto naših prihoda čine prihodi iz državnog proračuna, a preostali dio su prihodi ostvareni na tržištu i donacije.
 • u Institutu su ustrojeni sljedeći znanstveno-istraživački odjeli: 

                   - Odjel za gospodarski rast, ekonomsku politiku i konvergenciju

                    - Odjel za tekuća gospodarska kretanja, kratkoročne prognoze i fiskalnu politiku

                    - Odjel za regionalnu ekonomiku, održivost i razvojno upravljanje

                    - Odjel za industrijsku ekonomiku, inovacije i poduzetništvo

                    - Odjel za tržište rada, ljudske potencijale i socijalna pitanja

ELEKTRIJADA

 • međunarodno sveučilišno natjecanje studenata elektrotehničkih fakulteta na kojem se već pedesetak godina uspješno natječu studenti iz ovog dijela Europe te je najveći godišnji skup studenata elektrotehnike u Europi.
 • Program čine natjecanja u znanjui sportu. 
 • studenti se natječu pojedinačno i ekipno za što bolji ukupni plasman svojih fakulteta.
 • svrha Elektrijade je kroz natjecanja u znanstvenim disciplinama istaknuti najbolje buduće inženjere, te kroz sportska natjecanja popularizirati sveučilišni sport, potaknuti druženje i razmjenu iskustava među studentima.

ELIH

 • Električna industrija Hrvatske, poduzeće koje je Vlada NR Hrvatske osnovala 1945.
 • U ELIH su ušli dotadašnja tvornica Siemens koja je promijenila ime u Pogon Rade Končar, te elektrotehnička poduzeća AEG, ELKA, Noris, Kontakt i Croatia.
 • Elih je odmah počeo s projektiranjem novih proizvodnih kapaciteta pogona Rade Končar na današnjoj Trešnjevci u Zagrebu.

EMBARGO

 • vrsta trgovinskog ograničenja, tj. oblik trgovačke kvote kojim se zabranjuje u cijelosti ili djelomično razmjena određene robe s određenom zemljom.
 • uvoznim embargom uvodi se zabrana ulaska u zemlju određenom proizvodu, a s ciljem uravnoteženja bilance plaćanja s inozemstvom i/ili s ciljem zaštite domaće proizvodnje. Najčešće se uvozni embargo primjenjuje na luksuzne proizvode ili na određene poljoprivredne proizvode. Izvoznim embargom se u vrijeme rata zabranjuje izvoz u neprijateljske i njima savezničke zemlje.
 • u novije doba embargo se rijetko koristi, i to samo u izuzetnim prilikama, a funkciju embarga vrše dozvole i kontingenti kao finiji instrumenti.

ENERGETIKA

 • tehnika primjene i eksploatacije raznih oblika energije
 • jedna od triju generičkih tehnika koje su u funkciji triju drugih tehnika: proizvodne, prijenosne i pohranske tehnike.
 • generički dio tehnike u funkciji proizvodnje, prijenosa i pohrane energije za što su potrebni tehnički sustavi.
 • postupci proizvodnje, prijenosa i pohrane te potrebni tehnički sustavi moraju biti energijski djelotvorni, pouzdani, podobni za upotrebu i održavanje, prihvatljivi s motrišta zaštite okoliša i prirode te gospodarski opravdani
 • treba naglasiti da su za tako definiranu energetiku potrebna brojna temeljna znanja iz invarijantnih znanosti: matematike, fizike i kemije te iz njih izvedenih temeljnih tehničkih znanosti poput termodinamike, mehanike fluida i mehanike

ENTROPIJA

 • entropija je težnja sustava da spontano pređe u stanje veće neuređenosti (nereda), dakle, entropija je mjerilo neuređenosti sustava.
 • pojam entropije je uveo Rudolf Julius Emanuel Clausius 1865. godine. Osobita je važnost pojma entropije u formulaciji i razumijevanju drugog zakona termodinamike.
 • nered u zatvorenom sustavu može, s vremenom, samo rasti. Zatvoreni sustav spontano teži stanju većeg nereda.
 • ponekad se u popularnoj literaturi entropija naziva "nered u sustavu", "mjera nereda" i slično.

E-POŠTA (e-mail)

 • - electronic mail
 • prijenos je tekstualnih poruka (moguće je prilagati i dokumente koji nisu tekstualni) putem komunikacijskih mreža, najčešće Interneta
 • korisnici elektroničke pošte uključuju uređivač teksta za sastavljanje poruka čijom primjenom se poruka priprema za slanje. Pripremljenim porukama pošiljatelj može dodati priloge u obliku različitih datoteka. Poruka se šalje primatelju na temelju njegove adrese elektroničke pošte. Poruka se može poslati jednom ili više primatelja odjednom, zbog čega je elektronička pošta vrlo učinkovit način komunikacije u skupini.
 • poslane poruke se čuvaju u elektroničkom poštanskom sandučiću primatelja, koji se nalazi na poslužitelju elektroničke pošte sve dok se primatelj ne poveže na mrežu i dok ne preuzme poruke na svoje računalo. Nakon čitanja, poruka se može pohraniti u obliku tekstualne datoteke, ispisati, obrisati ili proslijediti na druge adrese e-pošte. Gotovo svi poslužitelji internetskih usluga u svojoj ponudi imaju i servis E-pošte.
 • izraz elektronska pošta nije ispravan. Ispravno je reći i pisati elektronička pošta, odnosno skraćeno e-pošta. Elektronička pošta uistinu nema nikakve veze s elektronima.
 • izrazu e-pošta valja dati prednost u odnosu na englesku inačicu e-mail (što je ujedno i njezin doslovan prijevod); svjedocima smo njegove sve češće uporabe kako u poslovnoj, tako i u privatnoj komunikaciji te će engleska inačica najvjerojatnije s vremenom iščeznuti iz hrvatskog jezika
 • prije četiri desetljeća Ray Tomlinson  stvorio je današnju elektroničku poštu ili e-mail. Elektroničke poruke razmjenjivale su se i prije Tomlinsona, ali on se dosjetio stvoriti protokol koji koristi @, čime je razdvojio korisnika koji poruku šalje ili prima od samog kompjutora s kojeg se poruka šalje ili se prima.   Informatičar Ray Tomlinson došao je na ideju da za slanje svojih poruka iskoristi mrežu Arpanet kako bi povezao dva računala, a za pisanje adrese izmislio je i znak @, koji je postao simbol naše epohe
 • prvi e-mail poslao je početkom 1972. godine. Njegova ideja je bila i upotreba znaka @ a sve je izmislio još koncem 1971. godine. Spomenuti znak je simbol naše epohe, od 2010. godine je našao svoje mjesto u muzeju, čini dio kolekcije MoMe u New Yorku.
 • sve tako do današnjih tri milijarde adresa, u biti 1,5 na svakog korisnika mreže. Inače, elektronske poruke su mogle biti slane i ranije od one Tomlinsonove, ali samo između iste vrste korisnika. E mail je vršnjak interneta, ta vrsta poruke je bez dvojbe najpopularnija primjena računalne tehnologije u prvim desetljećima povijesti mreže. Ray Tomlinson nije izvukao novčane koristi iz svog revolucionarnog izuma, ali to valjda spada u stereotipe brojnih pronalazača u povijesti čovječanstva koji su bili dobročinitelji za masu drugih ljudi, ali malo ili uopće za sami sebe
 • do 2013. godine očekuje se  2,2 milijarde korisnika interneta 

ERASMUS

 • obrazovni program osnovan 1987. godine, koji se financira iz proračuna EU (nazvan po velikom renesansnom znanstveniku)
 • do 2007. godine dva milijuna studenata studiralo je u stranoj zemlji zahvaljujući Erasmusu.
 • u 2004. pokrenut je nov program, Erasmus Mundus, koji je predvidio godišnji proračun od 40 milijuna eura za promicanje poslijediplomskih programa u kojima sudjeluju barem tri sveučilišta iz barem tri različite europske zemlje.
 • Stipendije za pohađanje Erasmus Mundus poslijediplomskog programa predviđene su za studente svih zemalja.

ERGONOMIJA

 • znanstvena disciplina (znanost o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt.
 • proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela.
 • To nije neovisna znanost nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom, itd.)

ERP

 • Enterprise resource planning
 • sustav za upravljanje poslovanjem uz podršku računala.
 • ERP je sustav koji se koristi da upravlja i koordinira svim resursima, informacijama i funkcijama u poslovanju.
 • povezuje unutarnje i vanjske menadžerske informacije u cijeloj organizaciji obuhvaćajući financije i računovodstvo, prodaju i servis, upravljanje odnosima s kupcima, itd. ERP automatizira te djelatnosti kroz integrirajuću softversku aplikaciju. Zadatak tog softvera je da olakša tijek informacija između svih poslovnih funkcija unutar granica organizacije i upravlja vezama s vanjskim dionicima.
 • ERP sustav može raditi na različitim konfiguracijama hardvera i mreža i koordinira sve resurse, informacije i funkcije poslovanja, koristeći banku podataka kao skladište informacija.

E-STUDENT

 • www.estudent.hr,
 • studentska udruga eSTUDENT osnovana je s ciljem povezivanja najboljih studenata Sveučilišta u Zagrebu i najboljih poduzeća koja posluju u Republici Hrvatskoj.
 • osnovala ju je grupa studenata i asistenata smatrajući da studentima mogu osigurati dodatna znanja i vještine koja će im biti od velike pomoći u budućem profesionalnom životu.
 • cilj joj je uz pomoć gospodarstvenika i djelatnika Fakulteta najboljim studentima, ključnim figurama i nositeljima budućeg razvoja, pružiti izvannastavnu izobrazbu sa svrhom stvaranja potpune i konkurentne radne snage.
 • cilj udruge je selektivnim metodama tj. uspostavom kriterija koji uključuju razne aspekte akademskih i drugih aktivnosti izabrati najbolje studenata pojedinog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za svoje članove
 • eSTUDENT djeluje kao posrednička agencija koja poduzećima može ponuditi kvalitetne studente u čijem razvoju i sama sudjeluju, a studentima koji svojim postignućima zaslužuju, ali i žele nešto više od studija, ponuditi osposobljavanje za više razine čime će dobiti jedinstvenu konkurentsku prednost na tržištu rada te jaču pregovaračku poziciju.
 • udruga je započela s radom u ožujku 2004.

ESOP PLAN

 • engl.- Employee Stock Ownership Plan
 • plan ili program stvoren da bi radnici stekli osjećaj sudjelovanja u upravljanju i razvoju svog poduzeća. Radnici se stoga ohrabruju na kupnju dionica poduzeća.
 • ESOP plan priznaju i povlašćuju porezne vlasti i politika, posebice u SAD. Ovaj plan, odnosno povjerba koja upravlja i vodi sve poslove, ulaže prvenstveno u obične ili konvertibilne povlaštene dionice poduzeća, koje sponzorira plan.
 • radnici obično postaju stvarni vlasnici nakon 5-7 godina službe. Poslodavac unutar ovog plana obično podiže zajam kojim omogućuje kupnju svojih dionica radnicima, a koji se otplaćuje iz budućih prihoda od dividendi i doprinosa poslodavca ESOP-u.

ETIKA

 • označava skup moralnih vrijednosti, načela i prosudba koje vrijede u društvu.
 • poslovna etika odnosi se na ponašanje u poslovnim odnosima

EU FONDOVI

 • fondovi Europske unije su sredstva iz proračuna Europske unije namijenjena zemljama nečlanicama EU i zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji sa ciljem provedbe političkih, gospodskih i institucionalnih reformi te kod pretpristupnih programa pripreme za ulazak u članstvo u EU te time korištenje Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.
 • Programi pomoći zemljama nečlanicama EU – program CARDS
 • Programi pomoći zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji (Pretpristupni programi – Phare, ISPA, SAPARD i IPA)
 • generički pojam za sve programe koje EU financira:
 • u zemljama članicama (programi Zajednice te instrumenti kohezijske,  poljoprivredne i ribarske politike - bivši strukturni fondovi) ili
 • izvan njih (programi za treće zemlje, pretpristupni programi).

EURO

 • jedinstvena valuta koju je 1. siječnja 1999. godine prihvatilo 11 zemalja članica EU (Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal i Španjolska), s
 • krajnjim ciljem potpunog ukidanja nacionalnih valuta.
 • Danska i Ujedinjeno Kraljevstvo koristile su se pravom ostajanja izvan eurozone (prema Ugovoru iz Maastrichta), a Grčka i Švedska do spomenutog datuma nisu formalno zadovoljile kriterije konvergencije. Grčka je, zadovoljivši te kriterije, ušla u eurozonu 2001. godine.
 • uvođenje eura kao jedinstvene valute u EU treća je faza Ekonomske i monetarne unije. Potpuna zamjena nacionalnih valuta zemalja eurozone novčanicama i kovanicama eura obavljena je krajem veljače 2002. godine.

Euro-coin

Kovanica 1 euro

(Izvor slike: https://www.forbes.com/...)

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

 • European Bank for Reconstruction and Development, EBRD
 • osnovana je 1991. godine s ciljem da pomogne bivšim komunističkim zemljama u njihovoj transformaciji u tržišna gospodarstva.
 • investiranjem u (većinom) privatna poduzeća Banka samostalno ili s drugim partnerima u 27 država promiče strukturne i sektorske reforme, tržišno natjecanje, privatizaciju i poduzetništvo, potiče jačanje financijskih institucija i pravnih sustava, potreban razvoj infrastrukture za razvoj privatnog sektora te usvajanje prakse efikasnog upravljanja poduzećima, uključujući i svijest o zaštiti okoliša.
 • Hrvatska je postala članicom Europske banke za obnovu i razvoj 15. travnja 1993. godine.
 • sjedište banke je u Londonu.

EUROPSKA KOMISIJA

 • Europska komisija je politički nezavisna institucija koja predstavlja interese Europske unije.
 • predlaže zakone, politike i programe Unije i odgovorna je za provedbu odluka Parlamenta i Vijeća.

EUROPSKA LJESTVICA USPJEHA U INOVIRANJU

 • European Innovation Scoreboard.
 • sadrži niz standardiziranih pokazatelja inovacijskih aktivnosti.
 • Europska komisija donijela je prvi takav dokument 2001. godine.

RANGLISTA INOVACIJA

Ranglista europskih država prema inovacijskim aktivnostima za 2016. European Innovation Scoreboard 2016.

Hrvatska je, nažalost,  nisko rangirana, na lijevoj strani.

(Izvor slike: http://europa.eu/...)


EUROPSKA ZAJEDNICA

 • sada je naziv za ono što se nekad nazivalo Europska ekonomska zajednica ili „European Economic Community“ (EEC).

EUROPSKA UNIJA (kratica EU)

 • jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske). Europska unija formalno je uspostavljena studenoga 1993. godine, stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta).
 • Europska unija danas broji 27 država članica. Prostire se na 4.325.675 km², a broji oko 502 milijuna stanovnika.

EUROPSKI PARADOKS

 • nesposobnost europskih zemalja da rezultate znanstvenih istraživanja komercijaliziraju na tržištu.
 • neočekivani fenomen uočen u Europi sredinom 90-tih godina prošlog stoljeća, nazvan Europskim paradoksom (European Commission, 1995). Uočeno je, na temelju  iskustva najrazvijenijih zemalja, da ne postoji automatizam između ulaganja u znanost i gospodarskog razvoja.
 • termin je skovan u dokumentu Green Paper Europske komisije iz 1995. i koristio se da definira fenomen Europe koja ima dobro visoko obrazovanje, dobru istraživačku infrastrukturu i istraživačke rezultate ,a nesposobna je te rezultate komercijalizirati.
 • među 10 najinovativnijih svjetskih kompanija niti jedna nije europska.
 • očito je da je za Europu vrlo teško uspješne rezultate u fundamentalnim istraživanjima pretvoriti u uspjeh na tržištu.
 • do tada se razvoj gospodarstva znanja poistovjećivao s ulaganjem u istraživanje i razvoj. Pogrešno se smatralo da će ta ulaganja automatski stvoriti gospodarski razvoj.

EUROPSKI PARLAMENT

 • European Parliament
 • predstavničko tijelo stanovnika EU. Zastupnici u Parlamentu biraju se izravnim glasovanjem još od 1979. godine.
 • državama članicama EU osnivačkim je ugovorima dodijeljen određeni broj zastupničkih mjesta u Europskom parlamentu. Taj broj odražava veličinu stanovništva država članica.
 • novim je ustavnim ugovorom predviđeno da, bez obzira na to koliko malena bila država, ona ima pravo na najmanje šest zastupnika u Parlamentu.
 • nacionalne kvote svake nove članice određuju se ugovorima o pristupanjima. Najveći broj zastupnika u Parlamentu također je utvrđen osnivačkim ugovorima.
 • danas Parlament ima 732 zastupnika, a njegove su ovlasti razmatranje prijedloga Europske komisije, sudjelovanje u donošenju propisa, imenovanje i razrješavanje članova Europske komisije,
 • pravo upita vezanih za rad Europske komisije i Vijeća EU, podjela ovlasti u donošenju godišnjeg proračuna i nadzor (zajedno s Vijećem) njegove provedbe.
 • u sklopu institucionalnog trokuta Unije (Europska komisija, Vijeće EU i Europski parlament) Parlament predstavlja građane Unije.

europski-parlament

Europski parlament

(Izvor slike: http://www.stipke.com/...)

EUROSTAT

 • statistički ured EU koji prikuplja i obrađuje usporedive statističke informacije iz država članica.

EVALUACIJA

 • periodičko ocjenjivanje ekonomičnosti, učinkovitosti, utjecaja, održivosti i relevantnosti programa/projekta u kontekstu utvrđenih ciljeva.
 • obično se provodi kao neovisna analiza okružja, ciljeva, rezultata, aktivnosti i uloženih sredstava, radi donošenja zaključaka koji bi se mogli koristiti kao temelj za buduće odluke.
 • može se izvršiti kao prethodna (ex-ante) evaluacija prije provedbe, evaluacija tijekom provedbe ili naknadna (ex-post) evaluacija nakon provedbe programa/projekta

EZ  (ili EC)

 • kratica koja se rabi za Europsku zajednicu tj. „European Community“ kao i za Europsku komisiju, tj. „European Commission“.

 

 

LITERATURA

 

 

 Komentari

Komentiraj