Prof.dr.sc. Ivan Ilić, profesor emeritus

dr.sc. Ivan ILIĆ, professor emeritus, (Prijeboj 05.II.1934.). Maturirao: 1951. (Srednja tehnička škola, Zagreb), 1952. (Gimnazija, Slavonski Brod); na ETF-u diplomirao 1956., doktorirao 1972. (Rješavanje komutacionih poteškoća istosmjernih strojeva kod naglih promjena tereta-mentor prof. A. Dolenc). Područja stručnog i znanstvenog rada: električni strojevi i pogoni, projektiranje industrijskih postrojenja. Zaposlen u tvornici Đuro Đaković, Slavonski Brod (1951- 52), Svjetlost Rijeka (1957- 60). Na ETF-u Zagreb od (1960.- 67), asistent na Zavodu za elektrostrojarstvo; na VTŠ KoV JNA, Zagreb, (1967.-72) habilitiran u zvanje docenta. Na ETF-u izabran u zvanje docenta, izv. profesora, te redovitog profesora 1983. Od (1975-1978) koristi Humboldt stipendiju na Institutu za energetsku elektroniku Univerziteta u Stuttgartu. Kao gost-profesor sudjeluje u znanstvenom i nastavnom radu na UNI Stuttgart u ljetnom semestra 1980., nakon čega je održavao niz predavanja 1981. 1982. i 1986. Na istoj istraživačkoj problematici surađivao i sa TU Dresden. Predavanja u dodiplomskoj nastavi: "Osnove električnih strojeva", "Električni strojevi u pogonu", "Električni strojevi II", "Električni motori", "Elektromotorni pogani", "Motori i motorni pogoni", i "Projektiranje industrijskih postrojenja"; Predavanja u poslijediplomskom studiju: "Istraživanje komutacijskog procesa kolektorskog stroja", "Industrijska postrojenja" te "Analiza valjaoničkih elektromotornih pogona". Voditelj je niza istraživačkih projekata do 1992. (projekti SIZ-a za znanost: Razvoj eksperimentalne tehnike vezane uz komutaciju i probleme kolektorskih strojeva, Istraživanje magnetskih jezgri rotacijskih električnih strojeva, Istosmjerni stroj u pogonskim uvjetima). Osim istraživačkih projekata vodi istraživačke timove u rješavanju konkretnih zadataka velikih metalurških aglomeracija i rudnika ugljena. Od (1988-90) prodekan, a od (1990-92) dekan ETF-a. Imenovan je savjetnikom za tehnologiju Predsjednika RH 1991. U međuvremenu je član Programskog Savjeta Elektrometala SRH (1986 -1990), predsjednik Skupštine SIZ-a za usmjereno obrazovanje RH (1990 - 1992), član Nacionalnog znanstvenog vijeća RH (1992 - 2002) i član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU. Za redovitog člana Akademije tehničkih znanosti Hrvatske izabran je 1994. Član CIGRE International, KOREMA, HDK (Hrvatski diplomatski klub). Od (1992 - 2000) prijelaz u MVP RH na zahtjev Predsjednika RH. Obnašao dužnost veleposlanika RH u SRNJ, Ruskoj Federaciji i Republici Austriji. Ključne zadatke i iskustva iz diplomatske djelatnosti obradio u seriji knjiga „Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije RH“ (Biblioteka međunarodni odnosi: Knjiga treća i četvrta). Nakon povratka iz diplomacije nastavlja rad u zvanju redovitog profesora na FER-u (2000-04) i voditelja projekta Istraživanje i optimiranje svojstava EMP-a elektromobila financiranog od MZOŠ. Senat Sveučilišta u Zagrebu mu 2004. dodjeljuje počasno zvanje professor emeritus. Nakon umirovljenja nastavlja i dalje znanstvenu djelatnost na FER-u. Objavio oko 180 znanstvenih i stručnih radova, od toga 30 u časopisima i na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, te tri patenta; ostali radovi se odnose na razvojna istraživanja i na istraživanja vezana uz konkretne probleme iz gospodarstva. Od objavljenih radova u časopisima mogu se izdvojiti: 1. Ilić, Ivan. Gleichstrommaschinen mit geschlitzten Hauptpolen, Elektrie 32 (1978) 6, 346. 2. Ilić, Ivan. Klauenpole als (Compensations- und Wendepole bei langslamellierten Kollektormaschinen. Elektrie 41 (1987) 3, 160 - 101. 3. Ilić, Ivan i ostali: Primjer provedbe algoritma izrade korisničke pogonske karte hidroagregata (An Example of Applying Algorithm to Create the APQ Diagram of a Hydrogenerator), Energija-Journal of Energy 56 (2007), 4; 456-489, HRV-ENG. Od ostvarenih projekata u suradnji s gospodarstvom mogu se izdvojiti: 1. Voditelj Ilić, Ivan; suradnici: Šegota, Stjepan; Bujan, Miljenko; Rekonstrukcija elektrotehničke dokumentacije industrijskog postrojenja valjaonice Blooming za Željezaru Zenica, (cca 2000 str. ETF Zagreb, 1968.) 2. Pašalić, Nedžat; Ilić, Ivan; suradnici: Puzak, Milivoj; Sirotić, Danko; Pavlaković, Velimir; Miletić, Marinko; Projekt, izrada, montaža i puštanje u pogon: Optimizacija upravljanja i regulacije postrojenja Ilgner I i Ilgner II u Željezari Zenica. (ETF Zagreb, 1971. i 1982.) 3. Voditelj Ilić, Ivan; suradnici: Milun, Stanko; Jadrić, Martin; Božiković, Ljubomir; Perišić, Srećko; Himelreich, Zvonimir; Pašalić, Halid; Ibrahimpašić, Mesud; Kunjašić, Đino; Padovan, Lukša. Puštanju u pogon kompenzacijskih postrojenja Valjaonice 3 Željezare Zenica: Identifikacija parametara i analiza strujno naponskih prilika; Kompenzacija i filtriranje 5. harmonika; Utjecaj kompenzacije jalove snage i filtriranja viših harmonika na kvalitetu električne energije.(ETF Zagreb u suradnji s FESB-om Split, 1988.) Za znanstvenu, razvojnu, pedagoško-nastavnu i državnu djelatnost dobio je više priznanja: Zlatna plaketa “Josip Lončar” ETF-a u Zagrebu za zasluge u znanstveno nastavnoj djelatnosti; odličje “Red Kneza Branimira”; Spomenica Domovinske zahvalnosti. Oženjen je i ima dvije kćeri, dva sina, deset unuka i jednu praunuku.