mr.sc. Milan Perkovac, dipl.inž.

Milan Perkovac, rođen 1950. godine u Virovitici, inženjer je elektrotehnike, diplomirao 1972. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, uz Rektorovu nagradu za ukupni uspjeh u studiju, dobivenu od rektora Predraga Vranickog, a magistrirao na istom fakultetu Zagrebu 1975. godine. U Končarevom Elektrotehničkom institutu bavio se područjem regulacije, a 1990. godine bio je rukovoditelj Zavoda za regulaciju. Od 1980.-1990.godine predavao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu u 2006. godini stekao je je i dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje. Nakon stečaja Instituta 190. godine osnovao je privatno poduzeće Drives-Control d.o.o. Sada je predavač za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na Tehničkom veleučilište u Zagrebu. Autor je mnogobrojnih članaka s područja elektrotehnike i teoretske fizike. Paralelno s elektrotehnikom stalno se bavio i teoretskom fizikom, a zadnjih nekoliko godina se bori da se uvede osma osnovna mjerna jedinica 'boscovich’, pored već postojećih sedam (m, kg, s, A, K, cd, mol). Nova mjerna jedinica nazvana u čast našeg Ruđera Boškovića, s oznakom B, treba predstavljati fizikalnu veličinu „vrsta tvari“.